Szervezeti kultúra, kommunikáció

Szükségből erényt? Az online rendezvények új színt hoztak a Magyar Közgazdasági Társaság életébe

Beszélgetés Nagy Gábor Miklóssal, a Magyar Közgazdasági Társaság titkárságvezetőjével arról hogy a Társaság hogyan reagált a járvány kihívásaira, és az új online csatornák milyen módon gazdagították a tevékenységüket.

Családos home office pszichoszociális kockázatai. Hipotézisek a távmunka terhelő hatásainak csökkentésére

A tanulmány feltételezéseket, hipotéziseket fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy milyen pszichés terhelések érhetik a home office-ban dolgozókat, kiemelten a gyermekes anyákat. 

Egy idegen kultúrába való beilleszkedés gátló tényezői, egyéni szintű érzelmi reakciók és a beilleszkedés szakaszai

A cikk az idegen kultúrába való beilleszkedés nehézségeinek tényezőit, a beilleszkedéssel együtt járó érzelmi reakciókat mutatja be, végül a beilleszkedés szakaszait tárgyalja a szakirodalom alapján.

Gondolatok a szervezet emberi értékeivel való gazdálkodásról

A szerző a cikkben kísérletet tesz arra, hogy megértse és értelmezze a szervezetekben tevékenykedő ember értékét meghatározó tényezőket, és egy megközelítést adjon ezek felismeréséhez. Az emberi érték gyakorlatiasabb megközelítése talán a vezetők számára is közelebb hozza annak felismerését, hogy nem csak a szervezet, a folyamatok irányítása, hanem az emberi értékkel való gazdálkodás is része az eredményes vezető feladatainak.

Munkavállalói élmény a XXI. századi Magyarországon

A tanulmány szerzői az irodai és fizikai dolgozók munkavállalói élményét igyekeztek feltérképezni telefonos megkereséses (CATI) módszerrel, és megállapították, hogy érdemes a jövedelmen kívüli tényezők fejlesztésébe fektetni.

Adalékok a robotizáció és a big data egyes szakmákat érintő hatásaihoz

Az informatika és a globális szintű összeköttetések fejlődési folyamata feltartóztathatatlan, de vajon milyen technológiai háttér áll pontosan a szükségszerű munkaerőpiaci változások hátterében?

Szeretjük-e a versenyeket a munkahelyünkön?

A tanulmány szerzői egy olyan kutatás eredményeiről számolnak be, amelynek alapvető célja az volt, hogy lássák, miképpen viszonyulnak a munkavállalók a versenyhelyzetekhez életünk különböző fázisaiban.

Miképpen érintettek, és hogyan reagálnak a nők és a férfiak a munkahelyi lelki terrorra?

Napjaikban a munkavállalók egyre bátrabban vállalják fel és nyíltan beszélnek arról, hogy a munkahelyükön milyen lelki terror éri őket. A mobbing jelenség már több évtizede ismert a management kutatások körében. A kifejezés az etológiából került át a szervezeti vizsgálatokba és a kutatók számos szempontból elemezték a munkahelyen történő lelki zaklatásokat.

A siker tervezhető (recenzió)

Limpár Imre "A siker tervezhető" kötet szerzőle írja ajánlásában: "E könyv annak íródott, aki hajlandó végre kezébe venni a sorsát. Célom az volt, hogy mindenki számára biztonságos eszközöket nyújtó írást adjak az olvasók kezébe, hogy miként szabadulhatunk meg a pörgés rabigájából, hogy az életünk ne csak hajsza legyen, ahol mások életét éljük és céljait valósítjuk meg, hanem ahol végre merünk magunkra fókuszálni, s mindezt nem fogcsikorgatva, hanem derűsen, mosolyogva."