Publikáció beküldése

Tisztelt Leendő Szerzőnk!

Három online felületen kínálunk Önnek publikálási lehetőséget:

 • MunkaügyiSzemle.hu weboldalunkon,
 • az Új Munkaügyi Szemle online szakfolyóiratban,
 • illetve az Opus et Educatio szakmai folyóiratban.

*

MunkaügyiSzemle.hu weboldalunkon az emberierőforrás-gazdálkodási szakemberek számára hasznos háttérinformációkat tartalmazó rövid elemzéseket, véleményeket, annotációkat, szakmai rendezvényekről készített tudósításokat jelentetünk meg. Ha Ön  ilyen tartalmú publikációt kíván közzétenni, ebben készséggel együttműködünk.

A megjelentetésre szánt publikációt MS Word formátumban e-mailhez csatolva várjuk a munkaugyiszemle [kukac] gmail [dot] com címre.

A levélben vagy magában az anyagban a következőket feltétlenül kérjük szerepeltetni: 

 • Publikáció címe
 • Szerző(k) neve (több szerző esetén abban a sorrendben, ahogy a közleményben látni kívánják)
 • Szerző(k) tudományos fokozata, munkaköre, munkahelye
 • E-mail cím(ek)
 • A téma indoklását, az elemzés módját és a legfontosabb megállapításokat tartalmazó 100-150 szóból álló absztrakt minden esetben.

Különösebb formai követelményeket nem támasztunk. Mivel az anyagot a honlap adottságainak megfelelően átszerkesztjük, arra kérjük, hogy minél egyszerűbb formában, a kiemeléseket, esetleges alcímeket egyértelműen jelölve készítse azt el. Tapasztalataink szerint az ilyen típusú anyagok legcélszerűbb terjedelme 2-4 oldal. 

*

Az Új Munkaügyi Szemle online szakfolyóiratban van lehetőség tudományos igényű, lektorált tanulmányok megjelentetésére. Ezt közvetlenül a folyóirat e-mail címére (ujmunkaugyiszemle [kukac] metropolitan [dot] hu) is küldheti, de a hozzánk eljuttatott anyagot is készséggel továbbítjuk a szerkesztőknek.

Kérjük, hogy adatainak és az absztrakt megadásán túlmenően az alábbiak figyelembevételével készítse elő publikációját:

 • A cikkek terjedelme a tartalomtól, illetve műfajuktól függően változó, de 30.000 karakternél (szóköz nélkül) hosszabb tanulmányt sajnos nem áll módunkban elfogadni.
 • A tanulmányok fejezetekre, alfejezetekre (kivételes esetben még egy további szerkezetei egységre) tagolhatók. A szövegben a leglényegesebb kifejezések, mondatok kiemelése egy módon, bold (vastag) szedéssel történhet.
 • Az ábrákat minden esetben továbbszerkeszthető kivitelben kérjük megadni.
 • Az ábrák, táblázatok számsorait (az ábrák mögött lévő számsorokat is!) külön is kérjük megadni Exel formátumban.
 • Az irodalomjegyzékben szereplő forrásmunkák megadásának formája:
  • Magyar szerző: teljes névvel. Külföldi szerző: vezetéknév, keresztnév első betűje.
  • Folyóirat esetén: Szerző(k) neve (évszám): Publikáció címe. Folyóirat. Évfolyam. Szám. Oldalszám.
  • Könyv esetén: Szerző(k) neve (évszám): Kiadvány címe. Kiadó. Kiadás helye.
 • Szövegen belül hivatkozás az irodalomjegyzékre: (Vezetéknév, évszám: oldalszám)
 • A kézirat lezárásakor élő internetes hivatkozás (link) megjelölése lehetséges. (az utolsó letöltés dátumával)

*

Szorosan együttműködünk az Opus et Educatio szakmai folyóirattal. A Munka Világából rovatban megjelentetni kívánt tanulmányának gondozásában is örömmel közreműködünk. A társfolyóirattal történt megállapodás alapján a hozzánk beküldött anyagokat  a megjelentetésre vonatkozó  javaslattal együtt  szerkesztőségükbe továbbítjuk.