Fókuszban

A jegyzet bemutatja az erős állam fogalom, illetve alakváltozatai utóbbi két évtizedben történő felbukkanásának körülményeit, s modellezi a fejlesztő állam munkaerőpiaccal kapcsolatos intézkedéseit.

Elemzések, vélemények

A szerző számos, ma még nyitott kérdést tesz fel, amelyek megválaszolása segítene felvázolni, hogy milyen is lesz a munka világa 20-30 év múlva.

Beszélgetés Nagy Gábor Miklóssal, a Magyar Közgazdasági Társaság titkárságvezetőjével arról hogy a Társaság hogyan reagált a járvány kihívásaira, és az új online csatornák milyen módon gazdagították a tevékenységüket.

A cikkben a szerző alapvetően az IMF szakértői tanulmánya főbb megállapításaira támaszkodva, hipotetikus jelleggel felvázol néhány olyan folyamatot, amely a járvány következményeként módosíthatja a neo-globalizáció trendjeit, gyorsíthatja a robotizációt.

A cikk egy új, eddig még nem említett adalékkal szolgál a szakszervezetek jelenlegi, általában kedvezőtlennek értékelt helyzete elemzéséhez.

Krónika

Beszámoló a munkahelyi balesetbiztosítás fontosságával és a továbbfejlesztés indokaival foglalkozó konferenciáról, amelyet az MKT Munkaügyi Szakosztálya szervezett.

Romló mentális egészség, csökkenő bizalom, növekvő egyenlőtlenségek Európa szerte a járvány újabb évének kezdetén, 2021 tavaszán az EU 27 tagállamában.

Az összeállítás célja felhívni a figyelmet a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat társadalmilag és gazdaságilag is fontos tevékenységére.

A Magyar Közgazdasági Társaság és a Közgazdasági Szemle 2021. április 26-ára online szakmai tanácskozást szervezett, amelynek fókuszában a koronavírus gazdasági és foglalkoztatási hatásainak vizsgálata állt.

Köllő János és Reizer Balázs tanulmánya a koronavírus első hulláma során jelentkezett gazdasági, foglalkoztatási károkat az eddig megismert tudományos igényű publikációktól eltérő módon vizsgálja.

Az MKT Munkaügyi Szakosztálya 2021. április 8-án Város és foglalkoztatás címmel online szakmai konferenciát szervezett, amelyen újfent bebizonyosodott, hogy csak olyan foglalkoztatáspolitika lehet sikeres, amely a területi szempontokat is figyelembe veszi.