Fókuszban

A jegyzet bemutatja az erős állam fogalom, illetve alakváltozatai utóbbi két évtizedben történő felbukkanásának körülményeit, s modellezi a fejlesztő állam munkaerőpiaccal kapcsolatos intézkedéseit.

Elemzések, vélemények

A tanulmány feltételezéseket, hipotéziseket fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy milyen pszichés terhelések érhetik a home office-ban dolgozókat, kiemelten a gyermekes anyákat. 

A cikkben a szerző alapvetően az IMF szakértői tanulmánya főbb megállapításaira támaszkodva, hipotetikus jelleggel felvázol néhány olyan folyamatot, amely a járvány következményeként módosíthatja a neo-globalizáció trendjeit, gyorsíthatja a robotizációt.

A KSH rendkívül aktuális adatokat tett közzé a home office-ról és a távmunkáról, osszehasonlítva azokat a járvány előtti jellemzőkkel.

A cikk egy új, eddig még nem említett adalékkal szolgál a szakszervezetek jelenlegi, általában kedvezőtlennek értékelt helyzete elemzéséhez.

Krónika

A politikai aktualitásokat és áthallásokat figyelmen kívül hagyva érdemes néhány sorban megemlékezni május elseje, a munkavállalói érdekvédelem szimbolikus napja történetéről.

Köllő János és Reizer Balázs tanulmánya a koronavírus első hulláma során jelentkezett gazdasági, foglalkoztatási károkat az eddig megismert tudományos igényű publikációktól eltérő módon vizsgálja.

Az online beszélgetés a „láthatatlan munka”, azaz a háztartásban végzett, ezen belül kiemelten a gyermekneveléshez kapcsolódó tevékenység mérhetőségével, jellemzőivel és társadalmi-gazdasági szerepével foglalkozott.

Az MKT Munkaügyi Szakosztálya 2021. április 8-án Város és foglalkoztatás címmel online szakmai konferenciát szervezett, amelyen újfent bebizonyosodott, hogy csak olyan foglalkoztatáspolitika lehet sikeres, amely a területi szempontokat is figyelembe veszi.

A foglalkoztatottság 78%-ra emelése is szerepel az Európai Bizottság szociális stratégiájának végrehajtására kiadott cselekvési program kiemelt feladatai között.

2021. március 4-5-én az egyéni tanulási számlák témakörérében szervezett kétnapos konferenciát az Európai Bizottság. A felnőttkori tanulás finanszírozását célzó, hazánkban még alig ismert eszközzel kapcsolatos prezentációkat foglalja össze ez az összeállítás.