Fókuszban

Interjú az Európai Unión belüli munkaerő-mobilitásról és a kibocsátó országokat ért hátrányok kompenzálására vonatkozó javaslatról.

Elemzések, vélemények

A KSH kiadványa részletes helyzetképet ad a munkaerőpiac alakulásáról. 2023-ban folytatódtak, bár lassultak az előző évben megfigyelt folyamatok. Összefoglaló a főbb adatokról.

Az EU foglalkoztatási és szociális miniszterei által elfogadott megállapodás célja a platform alapú munkában érintettek munkakörülményeinek javítása és az algoritmusok digitális munkaplatformok általi használatának szabályozása.

Visszaemlékezve az elmúlt három évtized hazai történetére a szerző a felnőttképzésre legjelentősebb hatást gyakorló szakmai összefüggésekről ad rövid áttekintést.

Az informatikai forradalom jellemzőinek, munkaerőpiaci hatásainak szinte sci fi-szerű prognózisaival naponta találkozunk. De kevés szó esik e folyamat negatív társadalmi hatásait mérséklő innovációkról. Ezek bemutatása teszi ma is aktuálissá a 2017/1. számban megjelent tanulmányt.

Krónika

A konferencia a fiatalok munkaerőpiaci integrációját, a foglalkoztatási kihívásokat és a jövőbeli kilátásokat tárgyalta, kiemelve a szakpolitikai intézkedések szerepét és hatékonyságát.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) jelentése szerint a globális munkanélküliség szerény mértékben csökken ebben az évben. A munkaerő-piaci egyenlőtlenségek azonban változatlanul fennmaradnak, különösen az alacsony jövedelmű országokban élő nőket sújtva.

A munka, a mesterséges intelligencia és a bevándorlók szerepe felértékelődik – hangzott el többek között az online konferencián. Az előadók leszögezték: a jól működő piacgazdaság alapja a bizalom.

Az MKT konferenciáján előadó szakértők részletesen ismertették az EU-elnökséggel járó feladatokat, a proiritások tartalmát, nem feledkezve meg azokról a sajátosságokról és nehézségekről, amelyek várhatóan nehezítik majd a munkát.

A konferencia nemcsak a szűken vett szakmai kör, hanem a közélet iránt érdeklődők széles rétegei számára érdekes munkajogi, antidiszkriminációs, továbbá munkavédelmi kérdéseket tárgyalt.