A HR stratégiai kérdései

Mennyit költünk foglalkoztatásra?

A jegyzet szerzője teljes körűen vázolja a foglalkoztatást támogató eszközöket, és arra figyelmeztet, hogy a foglalkoztatáspolitikai eszközök közötti arányok módosítására vonatkozó javaslatok megfogalmazásakor a teljes eszközrendszert célszerű figyelembe venni.

Emberi tőke a cégértékben

A cikk szerzője összegyűjtött és értelmezett az emberi tőke értékesülésével kapcsolatos számos olyan forrásmunkát és idézetet, amelyek több értizedes szervezetfejlesztési, HR tanácsadási tevékenysége során számára mértékadó igazodási pontként szolgáltak.

Digitális gazdaság és foglalkoztatás

A Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya és a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Államtitkársága a digitális gazdaság és foglalkoztatás kérdéseit tekintette át 2016. május 12-én a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénztártermében.

Felhőjátékok

A jegyzet a digitális gazdaság kialakulásának egyik feltételét, az internethasználat mai jellemzőit tekinti át. A diverzifikálódó internetezést tágabb összefüggésben, a kulturális szokások, illetve időráfordítások környezetében helyezi el, s vázolja a változások rövid távú foglalkoztatási szerkezeti hatásait.

Látkép a munkaerőpiac közgazdaságtani vetületéről

A szerző egy közgazdász szemén keresztül mutatja be a munkaerőpiac vizsgálatának elméleti talpköveit. Tematikus elemkészlete felöleli a modellalkotás lényegét, a modell alkotóelemei tulajdonságainak tárgyalását, szereplőinek optimális viselkedését alapvetően a versenyzői környezet szabta korlátok között, végül a piaci egyensúly kialakulását.

A munka világának digitalizálódása

2015 novemberében a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszéke „A munka világának digitalizálódása” című műhelykonferenciát, amely a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével rendezett „A tudomány evolúciója – a valós és a virtuális világok” konferenciasorozat egyik állomása volt.

Miféle világ van a munka peremén?

 

Az ELTE Társadalomtudományi Karával együttműködő Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Munka Világa műhelyének 2015. december 10-i kerekasztal beszélgetésének résztvevői e világban, a szabályozatlan munka és a megélhetés határmezsgyéin kalandoztak.

A munka szerepváltozása

A Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya a munka szerepváltozásának fogalmi és tartalmi kérdéseit, továbbá a munka és a család közötti egyensúly megteremtésének lehetőségét tekintette át 2015. november 5-én a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán.

Lejtmenetben a munkaügyek

A rendszerváltás után kialakuló tömeges munkanélküliséget az államapparátus megfelelően kezelte. Mára azonban ennek szervezeti és főként tudományos háttere jelentősen romlott. Az esetleges negatív következményekre figyelmeztet a cikk.

OHE emlékeim – fókuszban a konferenciák

Mi jut eszembe az OHE 25 évéről? Adatok, előadáscímek vagy inkább egy kicsit szubjektív visszaemlékezés? Ez utóbbit választottam. Figyelemmel kísérem a 25 éves, tehát fiatalos, de tapasztalt OHE-t, s további sok sikert kívánok!