A HR stratégiai kérdései

A HR stratégiai vezetési funkcióvá fejlődése

A rendszerváltás vezetés szakterületi nyertese a HR lett, amely az embrionális kezdeti lépésektől drámai gyorsasággal fejlődött stratégiai vezetési funkcióvá. A döntő áttörést a privatizáció kapcsán nálunk letelepedő multik szemlélete és gyakorlata jelentette.

Eufória, elveszett illúziók és az OHE megalakulása

 A múlt évszázad utolsó évtizedének kezdete nem csak a rendszerváltás eufóriáját hozta magával, de egyúttal a magyar munkaügyi rendszer megújulásának és átalakulásának első lépései is ekkor történtek.

Azok a nyolcvanas évek – a szakpolitikus szemével

 1988-tól beszélhetünk azokról a változásokról, amelyek a korábbi rendszerek helyett alapjaiban új elemeket hoztak a gazdaságban: a társasági törvény elfogadása, a személyi jövedelemadó és hozzáadott értékadó ezek közé tartozott. Ezekkel párhuzamosan formálódott a munkaügyi politika eszköz és intézményrendszere is. A teljesség igénye nélkül e változások főbb vonásait tekintsük át, némi „szubjektív élménnyel” kiegészítve, az időszak gazdasági-politikai környezetét is érzékeltetve.

Chronica Laboris 2015/6

Chronica Laboris

Növekedés és munkahelyteremtés – teljesebb foglalkoztatottság – idősödő társadalom –a külföldi bevándorlók Kispaládon – külföldi idénymunkások a mezőgazdaságban

A cikk letöltése

A humántőke színvonalának hatása a kínai tőkebeáramlásra Közép-Kelet-Európában

A publikáció témáját annak a kérdésnek a megválaszolása adja, hogy a kínai befektetések mennyire hozhatók összefüggésbe a közép-kelet-európai országokban meglévő humántőke színvonallal. A függő változó a beáramló kínai működőtőke-állomány volt. A Európai Unióba történő kínai befektetések tekintetében éles választóvonal húzódik a keleti és a nyugati országok között, mivel a kínai befektetők előszeretettel preferálják a Nyugat-Európában meglévő tudásintenzív szolgáltatásokat, iparágakat, míg Közép-Kelet-Európában az olcsó munkaerő megléte jelenti a vonzerőt.

Érdekességek, statisztikák a magyar munkaügyek állami irányításának százéves történetéből

2010 óta a „munkaügyek” tág fogalmába tartozó állami tevékenységeket nem irányítja, igazgatja önálló tárca a kormányban. Jelen összeállítás természetesen semmilyen módon nem kívánja minősíteni e meglehetősen szokatlan, bár nem előzmény nélküli helyzetet, csupán a történelmi érdekességek, statisztikák közreadásával, a tárcavezetők bemutatásával szerény adalékokkal kíván szolgálni azoknak, akik e témakörrel más összefüggésekben foglalkozni kívánnak.

Chronica Laboris 2015/4

Chronica Laboris

Munkahelyi tanulás változásvezetéssel – a fejlett országok nyugdíjrendszerei – a területi munkaügyi igazgatás módosítása – a foglalkoztatottak rétegződése – amagyar vándorlás jellemzői

letöltés