A HR stratégiai kérdései

Van-e jövőjük az okoscégeknek? (recenzió)

A munka jövője – Okoscégek a holnap munkavállalóiért címmel jelent meg kötet, amely egy biztosítási cég digitális átállásának bemutatása mellett az oktatás és a munkahelyek jobb megfeleltetésének lehetőségeit vizsgálja.

Démonok az aranykorban – A foglalkoztatási környezet és a gazdasági aktivitás alakulása a világjárvány előtt

Az Opus et Educatio 2021/2. számában megjelent tanulmány szerzői arra vállalkoznak, hogy a pandémia előtti időszak demográfiai, gazdasági, továbbá munkaerő-piaci főbb tényezőit számba vegyék, annak érdekében, hogy ezen tényezők válság utáni helyzetének előrejelzéséhez egyfajta bázist adjanak.

Megjósolható-e a foglalkoztatás jövője a mesterséges intelligencia megjelenésének küszöbén?

A szerző számos, ma még nyitott kérdést tesz fel, amelyek megválaszolása segítene felvázolni, hogy milyen is lesz a munka világa 20-30 év múlva.

Élet, munka és Covid-19. Az Eurofound felmérés megállapításai

Romló mentális egészség, csökkenő bizalom, növekvő egyenlőtlenségek Európa szerte a járvány újabb évének kezdetén, 2021 tavaszán az EU 27 tagállamában.

Az erős állam és a foglalkoztatás

A jegyzet bemutatja az erős állam fogalom, illetve alakváltozatai utóbbi két évtizedben történő felbukkanásának körülményeit, s modellezi a fejlesztő állam munkaerőpiaccal kapcsolatos intézkedéseit.

A járvány felgyorsíthatja a robotizációt és az új típusú munkahelyek terjedésén túl az ingatlanpiacot is

A cikkben a szerző alapvetően az IMF szakértői tanulmánya főbb megállapításaira támaszkodva, hipotetikus jelleggel felvázol néhány olyan folyamatot, amely a járvány következményeként módosíthatja a neo-globalizáció trendjeit, gyorsíthatja a robotizációt.

A közepes jövedelmi csapda fázisai és a tartós felzárkózási pálya dilemmái Magyarországon

A hosszú távú fenntartható gazdasági fejlődés útjában számos akadály merülhet fel az egyes országok egyedi sajátosságai, valamint az egyre szorosabbra fűződő globális folyamatok, tendenciák és utóbbiakból fakadó válságjelenségek révén. A tartós felzárkózás egyik nem elhanyagolható és egyre nagyobb figyelemben részesülő potenciális kiváltó oka az ún.

A közepes fejlettség és a tudásvagyon kapcsolata

Gazdasági-társadalmi fejlettségünk és ennek perspektívái szempontjából kiemelt fontosságúnak tartjuk az ún. közepes fejlettségi (vagy más néven jövedelmi) csapdából való kiemelkedés lehetséges módszereinek elemzését. E témakört tárgyalja Csath Magda friss tanulmánya a Magyar Tudomány folyóiratban.

A home office és a távmunka friss adatainak elemzése

A KSH rendkívül aktuális adatokat tett közzé a home office-ról és a távmunkáról, osszehasonlítva azokat a járvány előtti jellemzőkkel.

A válság különböző kontextusai

A munkaerő – gazdaságtani irodalmat a középpontba helyezve számos új kutatási tanulmány próbál előzetes felmérést szolgáltatni a COVID-19 válság hatásáról a munkahelyek és a munkavállalók kapcsán. A tanulmány a koronavírus válság rövid áttekintésére vállalkozik azzal a céllal, hogy bemutassa a legfontosabb gazdasági és munkaerőpiaci hatásait, valamint a következményeket és a teendőket. Az elemzés alapját a rendelkezésre álló nemzetközi szakirodalom és hazai felmérés képezi.