A HR stratégiai kérdései

Az erős állam és a foglalkoztatás

A jegyzet bemutatja az erős állam fogalom, illetve alakváltozatai utóbbi két évtizedben történő felbukkanásának körülményeit, s modellezi a fejlesztő állam munkaerőpiaccal kapcsolatos intézkedéseit.

A járvány felgyorsíthatja a robotizációt és az új típusú munkahelyek terjedésén túl az ingatlanpiacot is

A cikkben a szerző alapvetően az IMF szakértői tanulmánya főbb megállapításaira támaszkodva, hipotetikus jelleggel felvázol néhány olyan folyamatot, amely a járvány következményeként módosíthatja a neo-globalizáció trendjeit, gyorsíthatja a robotizációt.

A közepes jövedelmi csapda fázisai és a tartós felzárkózási pálya dilemmái Magyarországon

A hosszú távú fenntartható gazdasági fejlődés útjában számos akadály merülhet fel az egyes országok egyedi sajátosságai, valamint az egyre szorosabbra fűződő globális folyamatok, tendenciák és utóbbiakból fakadó válságjelenségek révén. A tartós felzárkózás egyik nem elhanyagolható és egyre nagyobb figyelemben részesülő potenciális kiváltó oka az ún.

A közepes fejlettség és a tudásvagyon kapcsolata

Gazdasági-társadalmi fejlettségünk és ennek perspektívái szempontjából kiemelt fontosságúnak tartjuk az ún. közepes fejlettségi (vagy más néven jövedelmi) csapdából való kiemelkedés lehetséges módszereinek elemzését. E témakört tárgyalja Csath Magda friss tanulmánya a Magyar Tudomány folyóiratban.

A home office és a távmunka friss adatainak elemzése

A KSH rendkívül aktuális adatokat tett közzé a home office-ról és a távmunkáról, osszehasonlítva azokat a járvány előtti jellemzőkkel.

A válság különböző kontextusai

A munkaerő – gazdaságtani irodalmat a középpontba helyezve számos új kutatási tanulmány próbál előzetes felmérést szolgáltatni a COVID-19 válság hatásáról a munkahelyek és a munkavállalók kapcsán. A tanulmány a koronavírus válság rövid áttekintésére vállalkozik azzal a céllal, hogy bemutassa a legfontosabb gazdasági és munkaerőpiaci hatásait, valamint a következményeket és a teendőket. Az elemzés alapját a rendelkezésre álló nemzetközi szakirodalom és hazai felmérés képezi.

A munkahelyek kiváltásának narratívái

A jegyzet bemutatja Robert J. Shiller Narratív közgazdaságtan című új könyve alapján a munkahelyek kiváltásával kapcsolatos gazdasági narratívák eredetét és feltételezett hatását.

Új foglalkoztatási formák Európában, 2020

Az Eurofound friss tanulmánya szerint számos új foglalkoztatási innováció várhatóan tovább terjed a digitális korszak és a széndioxid-semleges gazdaság miatt, míg néhány atipikus foglalkoztatási forma jövőjére a COVID-19 járvány is jelentős hatással lehet.

A vállalat szociális felelőssége válságos periódusban – párhuzamok, tanulságok

A Munkaügyi Szemle 10 évvel ezelőtti számában több publikáció is foglalkozott az akkori válság következményeinek felszámolása kapcsán olyan szociális vagy éppen etikai aspektusokkal, amelyek ma is figyelemre tarthatnak számot.

Makrogazdaság és foglalkoztatás 2021-ben (összefoglaló)

A cikk összefoglalja a Magyar Közgazdasági Társaság közelmúltban megtartott makrogazdasági szempontú rendezvényeinek főbb gazdasági, gazdaságpolitikai vonatkozásait – külön kitérve a megemlített munkaerőpiaci aspektusokra.