A HR stratégiai kérdései

A rejtett tartalék: az elkötelezettség

A válságok jelentette vállalati kihívások fokozottan ráirányították a figyelmet a munkatársak elkötelezettségének fontosságára, mint a vállalat eredményességét meghatározó tényezőre. Emiatt érthető, hogy a modern emberi erőforrás menedzsment egyik központi kérdésévé válik az elkötelezettség. Jelen tanulmányban a szerzők saját tanácsadói, vezetői tapasztalataik alapján kialakított modell mentén keresik a választ a következő kérdésekre: Hogyan működik az elkötelezettség? Mitől lesz valaki elkötelezett, elégedett és elégedetlen?

A helyi gazdaságfejlesztés egy modellje

A cikk egy olyan kutatás eredményeiről számol be, amely igyekezett megtalálni a helyi foglalkoztatás bővítését szolgáló jó gyakorlatokat, valamint azok elméleti kereteit. A modellépítéshez vezető szintetizálás során, azonosította a vidéki Magyarországra korlátozódó helyi gazdaságfejlesztés sikerességéhez szükséges nélkülözhetetlen elemeket. Az általánosítás folytatásaként egy modellt épített fel. A modell centrumát négy központi kategória adja, nevezetesen a helyi termékek, helyi hősök, helyi intézmények és a lokálpatriotizmus.

A termelékenység és az adózás szerepe a kínai tőkebeáramlásban Közép-Kelet-Európában

A publikáció témáját annak a kérdésnek megválaszolása adja, hogy az adózással és termelékenységgel kapcsolatos makrogazdasági mutatók miként befolyásolják a kínai tőkebeáramlást a közép-kelet-európai régióban. A téma időszerűségét Kína globális pozíciójának erősödése, ennek megfelelően a kínai tőkeállomány regionális növekedése és a tőkehiánnyal küzdő közép-kelet-európai országok foglalkoztatást elősegítő gazdaságpolitikai megoldásai adják.

Közelkép, távolkép a növekedésről, foglalkoztatásról

A fejlett világ már sok évtizede birkózik a csökkenő foglalkoztatás és növekedés gondjaival. Bár a költségvetési forrásokat, és az állami erőfeszítéseket arra irányítják, hogy megfordítsák a gyakorlati trendeket, tartósan nem képesek orvosolni a problémát. A cikk első fejezete áttekinti a közgondolkodás általános jellemzőit a foglalkoztatásban és a növekedésben.

Z generáció a megváltozott munkakörnyezetben – gazdálkodási és menedzsment hallgatók preferenciái

Az elkövetkező években egy új generáció (Z generáció) lép be a munkaerőpiacra, mely új kihívást jelent a munkaadók számára. A szerzők kvalitatív kutatás keretében, fókuszcsoportok és mélyinterjúkon keresztül azonosították, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatói hogyan vélekednek a munkahelyi környezetről, milyen elvárásaik és hiedelmeik vannak e téren.