Tudásmenedzsment

A tudásalapú gépipar jövője (konferencia beszámoló)

Egy újabb kerekasztal beszélgetésre került sor a gépipar és az energetika jövőjéről, munkaerőigényéről, a szakképzés jelentőségéről és az ágazat újra márkázásának szerepéről.

A Magyar Tudományos Akadémia küldetése

A kutatóhálózat elcsatolása miatt megváltozott körülmények között a Magyar Tudományos Akadémia céljai nem, de feladatai részben megváltoztak, ezért szükség volt küldetése újragondolására. A tudományos osztályok véleményét, illetve a köztestület tagjaitól érkezett javaslatokat is figyelembe vevő új küldetést az MTA 192., rendkívüli közgyűlése 93 százalékos többséggel fogadta el 2019. december 2-án. A közgyűlési javaslatokkal kiegészített dokumentumot az MTA Elnöksége 2019. december 17-i ülésén véglegesítette.

A kilencvenes úton… Krisztián Béla tiszteletére

A Tudásmenezsment 2019 decemberi számának több publikációja dr. Krisztián Bélát köszönti nemrég betöltött 90. születésnapja, illetve abból az alkalomból, hogy több évtizedes eredményes tevékenység után átadja a periodika szerkesztőbizottsági elnöki tisztét egy fiatalabb kollégának.

Ajánlások a gyakornok (trainee) programok sikeres lebonyolításához.

A szerzők a gyakornok (trainee) programok sikeres lebonyolításához adnak check-lista szerűen megfogalmazott ajánlásokat.

Közszolgálati mentorprogramok aspektusai - nemzetközi kitekintés

A tanulmány nemzetközi tapasztalatok alapján tesz javaslatot a közszolgálaton belül indított mentorprogramok segítségével a magyar közszolgálat alacsony hatékonyságának javítására.

Tehetségmenedzsment gyakornok (trainee) programokkal

Annak ellenére, hogy az elmúlt években a tehetségmenedzsment jentősége egyre nagyobb jelentőséggel bír, a gyakorlati alkalmazásában még mindig elmaradások, hiányosságok mutatkoznak. A lemaradások pótlására nyújtanak lehetőséget a gyakornok (Trainee) programok, amelyeket ma már széles körben alkalmaznak. Ezek előre meghatározott, de adott esetben különböző célú humán fejlesztési programok. Ilyen cél lehet például egy, a munkaadó számára mindenkor rendelkezésre álló tartalék kialakítása a magasan képzett szakemberekből.

A szakmai kompetenciafejlesztés hatása a vezetői kompetenciák fejlődésére

Manapság a vezetői kompetenciák fejlesztése kulcsfontosságú a vállalatok számára. Tanulmányom célja megvizsgálni a vezetői kompetenciák, közülük is a döntésképesség és a meggyőzés kompetencia, fejlesztési lehetőségeit. A vezetői kompetenciák felmérése 360°-os kérdőívvel, a szakmai kompetenciák felmérése pedig tesztekkel és gyakorlati feladatokkal történt. 44 fő vezetői- és szakmai kompetenciafejlesztésben is részesült, 59 fő pedig csak vezetői kompetenciafejlesztést kapott.

Coaching, mentoring, tanácsadás, pszichoterápia. A fejlesztő, (segítő, támogató és felkészítő) foglalkozások jellemzői

A cikk a szervezet és munkatársai (vezetői, menedzserei, utánpótlásként számba vett tehetségei) fejlesztéséhez igénybe vett szolgáltató partner kiválasztását megkönnyítendő a fejlesztő foglalkozások típusait és jellemzőit foglalja össze. Alapvetően a vezetői, menedzseri coaching, a mentoring, a tanácsadás (consulting) és a személyes coaching fejlesztésben betöltött helyére, szerepére koncentrál, érintve még a pszichoterápia egyéni segítségnyújtásban, gyógyításban betöltött szerepét, lehetőségeit is.

Coaching, mentoring, tanácsadás, pszichoterápia. A fejlesztő, (segítő, támogató és felkészítő) foglalkozások jellemzői

42-48. old.

A cikk a szervezet és munkatársai (vezetői, menedzserei, utánpótlásként számba vett tehetségei) fejlesztéséhez igénybe vett szolgáltató partner kiválasztását megkönnyítendő a fejlesztő foglalkozások típusait és jellemzőit foglalja össze. Alapvetően a vezetői, menedzseri coaching, a mentoring, a tanácsadás (consulting) és a személyes coaching fejlesztésben betöltött helyére, szerepére koncentrál, érintve még a pszichoterápia egyéni segítségnyújtásban, gyógyításban betöltött szerepét, lehetőségeit is.