A kilencvenes úton… Krisztián Béla tiszteletére

A KILENCVENES ÚTON...

2020 / január

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet periodikája 2019 decemberi számának több publikációja dr. Krisztián Bélát köszönti nemrég betöltött 90. születésnapja, illetve abból az alkalomból, hogy több évtizedes eredményes tevékenység után átadja a periodika szerkesztőbizottsági elnöki tisztét egy fiatalabb kollégának.

A Tanár úr, vagy ahogy ma már Pécsen a legtöbben szólítják, Béla bácsi a Munkaügyi Szemle szerkesztőségével is ugyanolyan baráti és konstruktív kapcsolatban volt, mint általában minden kollégájával. Így örömmel hívom fel a figyelmét minden olvasónknak e kiadványra.

A szintén most elköszönő főszerkesztő, Bodó László készített Krisztián Bélával egy érdekes és tartalmas interjút. Az írás érdekessége és tartalmassága részben a Tanár úr színes egyéniségének, sokoldalú szakmai ismereteinek köszönhető, de annak is, hogy aktív életének nagy részét a 20. század második felének Magyarországán töltötte. Ha végigkövetjük szerényen és kedélyesen előadott életútját, egyúttal plasztikus képet kapunk erről az időszakról is. Polgári származása, egyházi középiskolában szerzett érettségije nagy hátrányt jelentett az 50-es években annak, aki értelmiségi pályára vágyott.

Geológus szeretett volna lenni, de 1956 után már csak bányászként dolgozhatott. Később vájároktató lett, és így került a munkaügyek vonzásába (A Munkaügyi Minisztérium irányította akkoriban a szakképzést.) Elvégezte a Műszaki Egyetemet, majd az ELTE pedagógia szakát. Végtelenül sokirányú tevékenységet folytatott. „Nem voltam elkötelezettje egyetlen szervezetnek sem, a szakképzésben is, a bányászatban is, a gazdaságban is a szakterülethez kötődtem, természetes meghatározottsággal. Így kevéssé korlátoztak a szervezeti keretek, ami hihetetlen előnyt jelentett a különböző tudományos keretek közötti mozgásra...” – nyilatkozta.

1986-ban nyugdíjba vonult, ekkor lépett az egyetem kötelékébe, ahol oroszlánrésze volt a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet dinamikus felfejlesztésében. Kollégái, tanítványai az ilyenkor kötelező tiszteletkörökön messze túlmenő megbecsüléssel, szeretettel beszélnek róla. Ennek megnyilvánulása, hogy a periodika 2019 decemberében megjelent számában az életút-interjú mellett az egyetem rangos oktatói, így Agárdi Péter, Nemeskéri Zsolt, Magyar Miklós, Szép Zsófia, Vámosi Tamás is Krisztián Bélának ajánlják írásaikat.

A Tudásmenedzsment profiljának megfelelően több más, az emberierőforrás-gazdálkodás témakörébe tartozó színvonalas publikáció is található e számban.

Gratulálunk gazdag életpályádhoz, és jó egészséget kívánunk, Tanár úr!

MUNKÁCSY FERENC

Tudásmenedzsment XX. évf. 2. szám letöltése