Oktatás, pályaorientáció

Egyéni tanulási számlák (konferencia-összefoglaló)

2021. március 4-5-én az egyéni tanulási számlák témakörérében szervezett kétnapos konferenciát az Európai Bizottság. A felnőttkori tanulás finanszírozását célzó, hazánkban még alig ismert eszközzel kapcsolatos prezentációkat foglalja össze ez az összeállítás.

Pályakonstrukció és pályaalkalmasság – Egyazon életpálya két olvasata (recenzió)

A szerző az életút-támogató pályaorientáció részterületeit, a fogalomhoz kapcsolódó további meghatározásokat áttekintő, az Új Pedagógiai Szemlében megjelent tanulmány legfontosabb megállapításait foglalja össze.

Pályaorientációs tartalmú honlapok vizsgálata

Nagyon aktuális publikáció jelent meg az Opus et Educatio online folyóiratban. Szerzője Kenderfi Miklós, aki a tanulmány alapját képező kutatásában a járvány miatt felértékelődött hazai pályaorientációs tartalmú honlapokat elemezte.

"Karantén-tanácsadók"

A járvány első hullámában a karantén rendkívüli helyzetet hozott létre az eddig alapvetően személyes megjelenésre épülő pályatanácsadási tevékenységben. A tapasztalatokat illetve a lehetséges megoldási módokat foglalja össze az Új Pedagógiai Szemlében megjelent tanulmány.

Megjelent az Opus et Educatio 2020/3. száma

A még jelenleg sem stabilizálódó helyzetben a folyóirat részben tematikus száma (a digitális átállás fejleményei) esszék, elemző gondolatok, az új helyzettel való szembenézés meditatív jellegű írásainak közlésére vállalkozik.

Távoktatás a felnőttképzésben

A videón megtekinthető előadás az otthoni tanulás szervezésének, irányításának néhány problémáját igyekszik bemutatni annak érdekében, hogy tudatosabban tudjuk használni meglévő lehetőségeinket. 

Mérések, tesztek, felmérő eljárások, önismereti kérdőívek szerepe a pályaorientációban (konferencia összefoglaló)

Az MPT Pályaorientációs Szakosztályának online konferenciájáról készült összefoglaló, továbbá az előadások videói.

A 2010 és 2019 közötti időszak legnépszerűbb államilag elismert OKJ szakképesítéseinek elemzése

A tanulmány az OKJ-ban szereplő, a sikeres vizsgák alapján legnépszerűbb szakmákat elemzi 2010 és 2019 között, majd felállít egy abszolút rangsort az összes kiállított bizonyítvány szerint.

Pályaorientációs rendszerek Európában - az iskola szerepei

Ez a rövid áttekintés az iskolai tantervbe építhető és kereszttantervi pedagógiai feladatként értelmezendő pályaorientáció makro- és helyi szintű feltételrendszerét mutatja be. 

Felnőtt magyarok kompetenciái (PIAAC 2018)

A felnőtt lakosság kompetenciáit felmérő PIAAC program első magyarországi eredményei 2019 végén váltak elérhetővé. Ezek változó, számos tanulság levonására alkalmas képet mutatnak. A posztban a felmérésről és a hazai eredményekről készült információkat gyűjtöttük össze.