Oktatás, pályaorientáció

A Savickas-féle életpálya-tervezés és hazai alkalmazási lehetőségei

Az MPT Pályaorientációs Szakosztálya műhelybeszélgetést tartott, amely keretében M. L.  Savickas, neves amerikai pszichológus által kidolgozott módszer hazai alkalmazásának tapasztalatait vitatták meg. (videó)

Az oktatástervezés hiátusa, avagy Timár János elfeledett öröksége

Száz éve született és tíz éve halt meg Timár János. A Közgazdasági Szemle szeptemberi számában megjelent megemlékezés az életpályája rövid bemutatása mellett a munkagazdaságtan és az oktatáskutatás jelentős személyiségének szellemi örökségét idézi fel, nem elhallgatva annak vitatott elemeit.

Új(abb) ifjúsági szakképzés és a pályaorientáció (konferencia összefoglaló)

A megreformált szakképzési rendszer jellemzőiről, első tapasztalatairól, a lehetséges tanulői utakról, az pályaorientáció fontosságáról értekeztek az online konferencia résztvevői.

Videó/online tanácsadás az európai állami munkaügyi szervezetekben. Európai kitekintés

17 európai tagállam munkaügyi szervezete alkalmazza ma már a videotanácsadást. Ennek előnyeiről, hátrányairól  és különösen a jövőjéről megoszlanak a vélemények.

Egyéni tanulási számlák (konferencia-összefoglaló)

2021. március 4-5-én az egyéni tanulási számlák témakörérében szervezett kétnapos konferenciát az Európai Bizottság. A felnőttkori tanulás finanszírozását célzó, hazánkban még alig ismert eszközzel kapcsolatos prezentációkat foglalja össze ez az összeállítás.

Pályakonstrukció és pályaalkalmasság – Egyazon életpálya két olvasata (recenzió)

A szerző az életút-támogató pályaorientáció részterületeit, a fogalomhoz kapcsolódó további meghatározásokat áttekintő, az Új Pedagógiai Szemlében megjelent tanulmány legfontosabb megállapításait foglalja össze.

Pályaorientációs tartalmú honlapok vizsgálata

Nagyon aktuális publikáció jelent meg az Opus et Educatio online folyóiratban. Szerzője Kenderfi Miklós, aki a tanulmány alapját képező kutatásában a járvány miatt felértékelődött hazai pályaorientációs tartalmú honlapokat elemezte.

"Karantén-tanácsadók"

A járvány első hullámában a karantén rendkívüli helyzetet hozott létre az eddig alapvetően személyes megjelenésre épülő pályatanácsadási tevékenységben. A tapasztalatokat illetve a lehetséges megoldási módokat foglalja össze az Új Pedagógiai Szemlében megjelent tanulmány.

Megjelent az Opus et Educatio 2020/3. száma

A még jelenleg sem stabilizálódó helyzetben a folyóirat részben tematikus száma (a digitális átállás fejleményei) esszék, elemző gondolatok, az új helyzettel való szembenézés meditatív jellegű írásainak közlésére vállalkozik.

Távoktatás a felnőttképzésben

A videón megtekinthető előadás az otthoni tanulás szervezésének, irányításának néhány problémáját igyekszik bemutatni annak érdekében, hogy tudatosabban tudjuk használni meglévő lehetőségeinket.