Esélyegyenlőség

Gyorselemzés: nők a magyar európai parlamenti képviselők körében, 2004-2014

A képviselőnők pozíciója európai uniós tagságunk óta mindhárom választási periódusban jobb volt az Európai Parlamentben, mint az Országgyűlésben. 2014-re visszaszorult a nők jelenléte az EP-ben, részarányuk csökkent. A listás szavazás miatt a mandátumszerzés lehetőségét egyértelműen a pártok határozták meg győzelmi esélyükkel, listaállítási gyakorlatukkal és a jelöltek helyezésével.

Gyorselemzés: nők a Parlamentben – 2014

Ismét aktuális a kérdés, miért csekély a nők részaránya a politikai hatalom csúcsán hazánkban? Ma már a kutatók és a széles közvélemény által is elfogadott vélekedés, hogy a demokrácia követelménye a különböző társadalmi csoportok – így a nők és a férfiak – érdekeinek megjelenítése a politikai döntéshozatali folyamatokban. A nők parlamenti részvétele az esélyegyenlőség mércéjeként kezelhető a hatalom szférájában, mivel magas korrelációt mutat más politikai intézmények vezetésbeli pozícióinak jellemzőivel.

Női szakma lett a HR? Repedezik vagy törhetetlen az üvegplafon? - Karoliny Mártonné

 A Munkaügyi Szemle 2014/2. számában nagy érdeklődést keltő, informatív tanulmány jelent meg, amely a nemzetközi szakirodalom és jelentős kutatási eredmények ismertetésével a HR szakma nőiesedésének összefüggéseivel foglalkozik. Az egyik szerzővel, Karoliny Mártonnéval, a Pécsi Tudományegyetem docensével felidézve a tanulmány megállapításait próbáljuk „kézzelfoghatóbbá” tenni e markáns trend okait és következményeit. 

Az Európai Bizottság sürgeti az Ifjúsági Garancia azonnali bevezetését

Az állástalan fiatal európaiak foglalkoztatását segítő Ifjúsági Garancia sürgős bevezetéséről döntő októberi Európai Tanácsülést követően november 12-én Párizsban egyfajta „kihelyezett” és „kibővített” tanácsülésre került sor.

Az ország peremén

A tanulmány vizsgálati tapasztalatokra alapozva járja körül a munkanélküliség jelenségét az ország egyik legveszélyeztetettebb kistérségében élő tanulók, foglalkoztatottak és munkanélküliek szemszögéből. Célként fogalmazódott meg, hogy fény derüljön a különböző pozíciójú résztvevők munkaerő-piaci ismeretére, egyéni terveire.

The Youth Guarantee and Lifelong Guidance

THE YOUTH GUARANTEE INITIATIVE is a European policy measure designed to support all young people into sustainable employment. It is a guarantee that all young people under the age of 25 who lose their job, or do not find work after leaving school, receive a good-quality offer of employment, continued education, an apprenticeship or a traineeship within 4 months. The Guarantee should be enacted at European level from 2014. Some countries already meet the Youth Guarantee and have built lifelong guidance into their policy measures.

Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség 50 felett

 A tanulmány azt boncolgatja, hogy mennyire alkalmazkodóképesek a hazai 50 évet betöltött munkavállalók. Rövid elméleti áttekintés után egy kérdőíves vizsgálatra alapozva elemzi a munkaerő-piaci tájékozódást, a munkanélküliségre való felkészültséget, a flexibilis munkaidőrendszerekkel szembeni nyitottságot, az ingázási hajlandóságot és a végzett munkatevékenységben megnyilvánuló váltási készséget (pályamódosítás, átképzés). A magyar munkaerőpiac fontos jellemzője, hogy nagy rugalmasságot igényel a munkavállalóktól.

Gondolatok az egyenlő bánásmód követelményének újraszabályozáshoz az új Munka Törvénykönyve nyomán

A tanulmány a Munka Törvénykönyvében szabályozott egyenlő bánásmód követelményének megváltozott szabályaival, illetőleg a törvény olyan további rendelkezéseivel foglalkozik, melyek szorosan összefüggnek a foglalkozás körében felmerülő diszkrimináció tilalmával. A cikk keretei között bemutatásra kerül az elv újraszabályozásának szükségessége, mely kérdést elsődlegesen a hazai joggyakorlatra, illetőleg az uniós standardokra tekintettel vesz górcső alá a szerző.

Garanciák, jogok, esélyek. A közfoglalkoztatás rendszere az ombudsman helyszíni vizsgálati tapasztalatai alapján

A munkajoggal, szociális jogokkal, illetve közigazgatással foglalkozó jogászok és más szakemberek számára mára szinte megkerülhetetlen témává vált a közfoglalkoztatás. Az egyre bővülő foglalkoztatáspolitikai eszközből önálló területté alakuló közfoglalkoztatási rendszer működése komoly kihívás elé állítja a joggyakorlatot és a kérdéskörrel foglalkozó tudományterületek művelőit egyaránt.