Esélyegyenlőség

Nyári vakáció az EU-ban – nem mindenkinek

Az Európai Bizottság munkaügyi, szociális hírekről tudósító augusztusi hírlevele értelmében az európai állampolgárok 39%-a nem engedheti meg magának azt, hogy legalább egy hétig az otthonából kimozdulva pihenhessen.

HR-rendszerek nők és férfiak szolgálatában. Néhány gondolat a társadalmi nem (gender) és a HR kapcsolatáról

A cikk célja, hogy a HR-esek megismerkedjenek azokkal a kutatási eredményekkel, amelyeket a nemek tudománya (gender studies) az utóbbi években feltárt. Öt HR rendszert áttekintve megállapíthatjuk, hogy a nemsemleges (gender neutral) HR rendszerek biztosítják a nők és férfiak legmegfelelőbb munkáját. (archív)

Nők az önkormányzatokban, 2006-2014

 A nőknek a politikai hatalomban való részvételét elemző cikksorozatban ezúttal az önkormányzati testületek nemenkénti összetételét elemezzük. A rendszerváltást követően a pártok növekvő arányban jelöltek nőket a helyi hatalomba, jóllehet, hogy megválasztási esélyük az országgyűléshez hasonlóan az önkormányzatokban is rosszabb a férfiakénál. A bővülő jelöltindítás következtében terjed a nők jelenléte az önkormányzati pozíciókban: a polgármesterek és a képviselőtestületi tagok körében emelkedik a nők aránya.

Nők a politikai hatalomban

 

A nők hatalombeli részvételének látszatra feltérképezett területén kérdések sora megválaszolatlan. Hacsak nem a formális válaszra vagyunk kíváncsiak. Továbbra is kérdés, hogy kell-e belátható időn belül nagyobb arányú női részvétel a politikai hatalomban a hazai szintéren?

Egy, a GYES után visszatérőket segítő munkaerő-piaci program tapasztalatai

Magyarországon a gyermekgondozásra kivehető szabadság hossza jellemzően 3 év lehet, amely hosszú időszak negatív hatással is lehet a nők munkaerő-piaci visszailleszkedési esélyeire. A problémák gyökerei a munkavállalók érzelmi és szakmai önértékeléséből, a gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító intézményrendszer hiányosságaiból, valamint a szervezeti kultúrának a munka és család összehangolását célzó szűk megoldási lehetőségeiből származtathatók.

Pályakezdő fiatalok támogatásának regionális tipológiái

A pályakezdők elhelyezkedésének sajátosságai, nehézségei kiemelt fontossággal bírnak a mindenkori munkaerő-piaci nehézségeket, gondokat megoldani igyekvő szakemberek számára. Esetükben számos támogatási forma, foglalkoztatásukat ösztönző eszköz áll a munkáltatók és a támogatást nyújtó Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat rendelkezésére. Jelen cikk célja bemutatni, hogy e támogatási formák regionális elosztása nem lehet egységes – sőt.

Nők a parlament tisztségviselői között és a bizottságokban 1990-2014

Kérdés, hogy napjaink válsággal terhelt, szegénységtől sújtott régiójában hol helyezkedik el a női esélyegyenlőség kérdése a társadalmi prioritások halmazában. A válasz egyik eleme lehet a nők jelenlétének elemzése a politikai döntéshozatal felsőbb szféráiban. Az összeállítás bemutatja, hogy ebben a tekintetben hazánk elmarad az Unió átlagától, bár a 2014-es választást követően a nők képviselői arányuknál valamivel jobb pozícióba kerültek a parlamenti tisztségviselők, állandó bizottsági vezetők és bizottsági tagok között.

A fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos uniós politikák végrehajtása: a civil társadalom álláspontja

A tanulmány az uniós ifjúsági foglalkoztatási politikák végrehajtását vizsgálja a civil társadalom szemszögéből hat kiválasztott tagállamban .

A foglalkozási rehabilitáció munkáltatói érdekeltségi rendszere

Az EU foglalkoztatási irányvonalaihoz illeszkedően mára hazánkban is – legalábbis stratégiai szinten – kiemelten kezelik az inaktív, munkaerő-piaci hátrányokkal küzdő, köztük a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatottságának javítását. Ennek ellenére az érintettek jelenléte a munkaerőpiacon nagyon alulreprezentált. Az integráció elősegítéséhez feltétlenül szükséges egy jól működő foglalkozási rehabilitációs rendszer. Ennek sikerességét a munkáltatók érdekeltsége is nagymértékben befolyásolja.

Projektszemléletű esetkezelés, mint az alacsony végzettségű és hajléktalan álláskeresők támogatásának alternatívája

A cikk az alacsony végzettségű és a hajléktalan személyek hazai munkaerő-piaci helyzetének bemutatásán túl, egy 2013-ban végzett saját kutatás alapján, kitér a közfoglalkoztatásban dolgozó fővárosi hajléktalan személyek helyzetére, a hajléktalan, de nem közfoglalkoztatott populációval való összehasonlításban.