Munkaidő-gazdálkodás, atipikus foglalkoztatás

A rugalmas munkavégzés németországi szabályozása

A szerző a németországi tapasztalatokra építve mutatja be a rugalmas munkavégzési lehetőségeket, összefoglalva azok előnyeit és hátrányait.

Az önfoglalkoztatás aktuális jellemzői az EU-ban

A legújabb kutatási eredmények szerint az önálló vállalkozók aránya az Unió országaiban ugyan nem változott, számos jellemzőjük azonban jelentősen módosult. Általánosságban elmondható, hogy az önálló vállalkozások, illetőleg az önfoglalkoztatás sajátosságai a korábbiakhoz képest jóval változatosabb képet mutatnak, olyannyira hogy ez a sokféleség komoly kihívást jelent a releváns szakpolitikák formálói számára.

Duális munkaerőpiac és munkajog

 A Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya és a Magyar Munkajogi Társaság a duális munkaerőpiac, az atipikus munkaviszonyok, ezen belül a határozott idejű munkaszerződések gazdasági és munkajogi aspektusait tekintette át 2017. április 6-án az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalában.

A munkaidő és szabályozása az EU-ban

Az Eurofound tematikus jelentése szerint az EU-s tagállamok többségében az elmúlt 15 évben a munkaidő tekintetében nem történtek drámai változások, s a jellegzetes különbségek nagy része is érvényes maradt.

A láthatatlan háztartási munka – fórumbeszélgetés

A Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Munka Világa műhelyének áprilisi fórumbeszélgetése a háztartás köré szerveződő munka világában kalandozott. E gazdasági szektor Magyarországon ismét egyre növekvő teret nyer, miközben hagyományosan – de világszerte is – jellemzője, hogy szerződések, jogszabályok nem védik a munkavállalót.

A hazai alacsony részmunkaidő foglalkoztatáspolitikai oka és a bővülés foglalkoztatáspolitikai feltételei

A hazai alacsony részmunkaidős foglalkoztatás számottevő szerepet játszik a foglalkoztatottság alacsony szintjében. Az alacsony részaránynak sok oka van. E cikk ezek közül csak egy tényezővel, az alacsony részarány szerző által vélt foglalkoztatáspolitikai okával és a bővülés szerző által vázolt foglalkoztatáspolitikai feltételeivel foglalkozik.

letöltés 

Az atipikus foglalkoztatással szembeni attitűdök vizsgálata a szlovák és a magyar állástalanok dimenziójában

Jelen tanulmány egy, a múlt évben készült kutatás néhány részeredményét foglalja össze. A vizsgálat többek között egy, a munkanélküliek körében végzett felmérésre épült, amely alapvetően e társadalmi csoport viszonyulását vizsgálta az atipikus formákkal szemben. A kutatás két országban zajlott párhuzamosan, így Szlovákiában és Magyarországon, és lehetőséget adott több nézőpontból a kérdés megvitatására. A mostani írás azt vizsgálja, hogy létezik-e különbség az atipikus munkák megítélésében a szlovákiai és a magyar állástalanok között.

Gazdasági szektorok, tevékenységek és a részmunkaidő alkalmazása közötti kapcsolat

A tanulmány a részmunkaidő és a szektorok, továbbá a tevékenységi sajátosságok közötti kapcsolatot vizsgálja. A kutatás alapján a részmunkaidő döntően a szolgáltatási szektor foglalkoztatási formája, mert ott jelentős a gazdasági tevékenység hullámzása, amelyhez való hatékony igazodás többek között a részmunkaidős dolgozók alkalmazásával érhető el.

A munkaidő-beosztás optimalizálása a munkaidőkeret és az elszámolási időszak rendszerében

A munkaidőkeret intézménye több évtizede ismert a hazai munkajogi szabályozásban, egyre szélesebb körben történő alkalmazása azonban elsősorban csak a gazdasági válság kitörése után, annak hatására indult meg. 2008 óta az alkalmazott válságkezelési csomagok HR-elemeként több magyarországi vállalat vezetett be munkaidőkeretet, amely a munkaerő rugalmasabb foglalkoztatását, a munkaidő gazdasági tevékenység hullámzásához való hozzáigazítását teszi lehetővé.