A HR stratégiai kérdései

Népszámlálás 2022 – előkészületek (összefoglaló a konferenciáról)

Az új népszámlálás tervezése és munkaügyi feldolgozási terve – ezzel a címmel szervezett online szakmai konferenciát a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi valamint Demográfiai Szakosztálya.

Fenntartható egyensúly és felzárkózás – Az MNB gazdaságpolitikai javaslatcsomagja munkaügyi szempontból

A jegyzet az MNB 12 fontosabb téma köré felépített gazdaságpolitikai a javaslatcsomagjának a rövid bemutatására vállalkozik a munkaügyek szemszögét előtérbe helyezve.

Az együttműködés nélkülözhetetlen feltétele a fenntarthatóságnak

A munkaerőpiac fenntarthatóságához nélkülözhetetlen az együttműködés a társadalmi aktorokkal – állapítja meg a cikk szerzője.

A fenntarthatóság további kérdései, háttérben a körforgásos gazdaság és a méltányos átállás koncepciójával

A cikkben bemutatásra kerül, hogy miként kapcsolódik a nemzeti fenntarthatósági diskurzushoz a körforgásos gazdaság és a méltányos átállás koncepciója, arra fókuszálva, hogy a klímasemleges politika munkaerőpiaci kihívásai középpontjában a foglalkoztathatóság kialakítása áll.

A munkaügy és a globalizáció új kihívásai a COVID járvány és az ukrajnai háború nyomán

Az egyre gyakrabban említett „reshoring” és a „nearshoring” folyamatok jelentős változásokat indukálnak a globalizáció és a nagy nemzetközi vállalatok tevékenységét illetően, és új lehetőségeket kínálnak a Nyugat-Balkán országai és hazánk számára is.

A dél-koreai és indiai tőkebeáramlás humántőke feltételei (konferencia összefoglaló)

Az MKT Munkaügyi Szakosztálya 2022. május 5-i online konferenciáján az ázsiai tőkebefektetések speciális metszetéről elhangzottak tartalmi összefoglalója. 

A demográfiai folyamatok hatása a munkaerőpiac jellemzőire

A szerző a népességalakulásnak a foglalkoztatottságra gyakorolt hatását, az időskori függőségi ráta emelkedésének következményeit, illetve a munkaképes korúak cserélődésének munkaerőpiaci összefüggéseit elemzi.

A "Fenntartható munkaerőpiac dilemmája" vita megjelent publikációi

A weboldalunkon 2022 januárjában publikált vitaanyaghoz érkezett észrevételeket, kiegészítéseket gyűjtöttük össze a megjelenés sorrendjében:

László Gyula – Sipos Norbert: A fenntartható munkaerőpiac dilemmája (vitaanyag) https://drive.google.com/file/d/1zcKaXN0-SHHdj_yXp0oGvGpmcmxEGNbq/view

Munkatudományi üzenetek a karanténból

Válogatás az MKT Munkaügyi Szakosztálya szervezésében, illetve közreműködésével megvalósuló szakmai konferenciák összefoglalóiból (2020-2021)

Szerkesztette: Bagó József és Munkácsy Ferenc

Reflexió „A fenntartható munkaerőpiac dilemmája” című vitaanyaghoz

A vitaanyag valamennyi pontjához fűzött észrevételeket a szerző, utalva számos, a témába vágó publikációra.