Fókuszban

Nem hagyományosan vett szakcikket, hanem egy szubjektív monológot olvashatunk e publikációban. A szerző Vukán Györggyel folytatott beszélgetései alapján a zene és a menedzsment első megközelítésben talán meglepő, de jobban belegondolva végül is kézenfekvő egyezőségeiből von le tanulságokat. (archív)

Trendek, vélemények

A cikkben a szerző röviden összefoglalja, hogy miért véli indifferensnek a nyugdíjak finanszírozása szempontjából a munkaképes korúak csökkenő létszámát, miközben kétségtelen, hogy az időskorúak létszámának rohamos és feltartóztathatatlan növekedése a közeljövő egyik kiemelt társadalmi-gazdasági feszültségforrása.

A Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya júniusi pódiumbeszélgetésének résztvevői a foglalkoztatás mai helyzetét, eredményeit, ezek fenntarthatóságát, illetve a hazai foglalkoztatás bővítésének lehetőségeit elemezték. 

Minden korábbi számításnál szakszerűbb és reálisabb képet ad a migrációról a szerzőnek a Közgazdaságtudományi Intézet Munkaerőpiaci Tükör 2015 c. kiadványa bemutatóján elhangzott prezentációja. 

Tanulmányok

A komplex társadalmakban és bizonytalan munkaerőpiacokon a hatékony pályafutás kulcskérdése az egyén felkészítése és képessé tétele a megjósolhatatlan élethelyzetek és karrier döntések kezelésére. Ez a cikk Krumboltz nevéhez kötődő pályaeshetőségi elmélet bemutatásával a szükséges hazai szemléletváltást sürgeti.

Az elkötelezettség divatos fogalom, amelyet azonban nagyon sokféleképp értelmeznek, és hatásairól, alakíthatóságáról sokféle, gyakran leegyszerűsítő vagy éppen illúziókat keltő nézet van forgalomban. A szerző célja, hogy áttekintse, rendszerezze az elkötelezettség fogalmáról, hatásairól, alakíthatóságáról kialakult nézeteket, külön kitérve a  juttatások szerepére. 

A cikk szerzője összegyűjtött és értelmezett az emberi tőke értékesülésével kapcsolatos számos olyan forrásmunkát és idézetet, amelyek több értizedes szervezetfejlesztési, HR tanácsadási tevékenysége során számára mértékadó igazodási pontként szolgáltak.