Fókuszban

Beszélgetés Halm Tamással, a Közgazdasági Szemle főszerkesztőjével a közgazdaság-tudomány és a politika kapcsolatáról.

Elemzések, vélemények

A szerző azt vizsgálja, hogy a 2016-2020 közötti változások hogyan alakították a termelés-foglalkoztatás-képzés hármasát, és így  vajon milyen lesz a munka világa 2030-ban? 

A cikk összefoglalja az MKT Munkaügyi Szakosztálya „A közepes jövedelmi csapda” címmel rendezett online konferenciájának főbb gondolatait, továbbá néhány észrevételt fűz az elhangzottakhoz.

A szerző a munkaerőpiaci folyamatok részletes elemzése mellett a munkanélküliség legtöbbet használt statisztikai forrásainak korrekt értelmezésére, továbbá néhány más adatforrásra hívja fel a figyelmet.

A jegyzet röviden áttekinti az utóbbi évtizedek ismertebb gazdasági rendszereinek főbb foglalkoztatási elemeit, munkaügyi szempontból segítve ezzel a teoretikusan „választható” gazdasági-társadalmi modellek közötti eligazodást.

Krónika

Ma már kevéssé ismert, hogy 1927 és 1942 között is megjelent egy folyóirat Munkaügyi Szemle elnevezéssel. Alapvetően társadalombiztosítási profiljával csak részben tekinthető a mai kiadvány elődjének. Az Arcanum Digitális Tudománytárban elérhetők az archivált példányok.

A cikk összefoglalja a Magyar Közgazdasági Társaság közelmúltban megtartott makrogazdasági szempontú rendezvényeinek főbb gazdasági, gazdaságpolitikai vonatkozásait – külön kitérve a megemlített munkaerőpiaci aspektusokra.

Nagyon aktuális publikáció jelent meg az Opus et Educatio online folyóiratban. Szerzője Kenderfi Miklós, aki a tanulmány alapját képező kutatásában a járvány miatt felértékelődött hazai pályaorientációs tartalmú honlapokat elemezte.

A recenzió egy litván felmérés alapján készült tanulmány más országokban is érvényes megállapításait foglalja  össze a távmunka jellegzetességeit, elfogadottságát illetően.

Gyermekükkel otthon maradó édesapák körében végzett kutatás eredményei kerültek bemutatásra több őszi konferencia programjában.

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében november 26-án került sor azon kutatás első eredményeinek bemutatására, amely 14 egyetem összefogásával  vizsgálta, hogy a hazai vállalati/intézményi szféra emberi erőforrás menedzselési gyakorlata miként reagált a járvány okozta válság kihívásaira.