Fókuszban

Ez a rövid tanulmány néhány olyan további témát villant fel, amelyeknek ilyen feszes, magas foglalkoztatási szint és alacsony munkanélküliség mellett működő munkaerőpiacon is maradt relevanciájuk. Az állam költhetne ezekre, vagy akár „csak” a szabályozó környezetet tovább alakíthatná egy rugalmasabb, befogadóbb és termelékenyebb munkapiac kialakítása érdekében.

Elemzések, vélemények

Az egyik hazai könyvkiadó +- 30 (Esszék a közelmúltról és a közeljövőről) címmel kötetet jelentetett meg. A tizenkét írás központi kérdései: Hogyan értékeljük a világ és a hazánk elmúlt három évtizedét? Milyen tanulságai vannak ennek az időszaknak? Magunkra, társadalmi szerepünkre nézve milyen következtetéseket vonunk le ezekből? Hogyan látjuk a jövőt? Milyennek szeretnénk a jövőt? A jegyzet reflexiókat fűz a kötethez, továbbá annak munkaerőpiaccal kapcsolatos néhány gondolatát ismerteti.

Talán nem tanulság nélküli a „közszféra” 2019.évi nyomásgyakorlásának áttekintése. Több kérdést tehetünk fel. Kitől is várjuk, hogy történjen valami, hogy többen fejezzék ki véleményüket, többen álljanak bele a munkaharcba. A szakszervezetektől, azok tagságától várják el csak lájkolgatók, hogy megoldást találjanak mindenre, miközben nem kívánnak belépni a szakszervezetbe, nem hajlandók csatlakozni akciókhoz. Várják tagként is a megkeresést, de kevesen tesznek valamit, nem lépnek kapcsolatba a saját szervezetükkel.

A november végén leköszönt Juncker-bizottság 2014 őszén a mandátumát több szociális Európa ígéretével kezdte.  Az eredményeket összegző bizottsági kiadvány a foglalkoztatás bővülése és a szociális szempontok átfogó erősítése mellett különösen a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítását részletezi, míg más célok tekintetében, mint a munkaerő-mobilitás fejlesztése, a szociális jogalkotás modernizálása és a szociális párbeszéd újraindítása mérsékeltebb előrehaladást mutat.

Krónika

A felnőtt lakosság kompetenciáit felmérő PIAAC program első magyarországi eredményei 2019 végén váltak elérhetővé. Ezek változó, számos tanulság levonására alkalmas képet mutatnak. A posztban a felmérésről és a hazai eredményekről készült információkat gyűjtöttük össze.

A Tudásmenezsment 2019 decemberi számának több publikációja dr. Krisztián Bélát köszönti nemrég betöltött 90. születésnapja, illetve abból az alkalomból, hogy több évtizedes eredményes tevékenység után átadja a periodika szerkesztőbizottsági elnöki tisztét egy fiatalabb kollégának.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék szervezésében 2019. november 7-én került megrendezésre „A gyengébb fél védelmében” című konferencia, ahol kilenc előadás keretében tárgyalták az előadók ezt az érdekes és aktuális témakört.

A 2019. október 24-én megrendezésre került szakmai rendezvény a technikai haladás, a negyedik ipari forradalom, az ipar 4.0 és a munkaerőpiac összefüggéseinek feltérképezését célozta meg.

2019 őszén harmadik alkalommal tartott közös konferenciát a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, az Eszterházy Károly Egyetem és a Magyar Pedagógiai Társaság. A pályaválasztás, pályaorientáció témakörében fontos előadások hangzottak el a szakképzés aktuális átalakítása, a pályaválasztás, mint társadalmi és egyéni választás témaköreiben.  Valamint a 2019/2020 tanévben várható változásokról; a 9. évfolyam átalakításáról, az új OKJ bevezetéséről és e változások pályaorientációs vonatkozásairól.