Fókuszban

A cikk a nők parlamenti részvételének adatait elemzi. Vizsgálja a részvételt meghatározó tényezőket (kompetenciák, társadalmi, támogatás, egyéni motivációk és kapcsolatrendszer, támogató társadalmi környezetet, továbbá a politikai intézmények és a választók esélyegyenlőség iránti elkötelezettsége.) Izgalmas kérdéseket vet fel, többek közt, hogy végül is van-e kimutatható hatása az esélyegyenlőségnek a politikai hatalom csúcsain.

Elemzések, vélemények

Az IPAR 4.0 az okos eszközök, a mesterséges intelligencia, a kiberfizikai rendszerek, a felhő alapú óriás adatbázisok és a kognitív informatika integrálásával teremti meg a gyártásban az intelligens hálózatokat, amelyek önirányításra, kommunikációra és önkorrekcióra képesek. Az elképesztően gyors változás, valamint a valós időalapú reakciót igénylő folyamatok számtalan helyen kiváltják az emberi munkát, elembertelenítik a folyamatokat.

A negyedik ipari forradalomban olyan tudásokat értékel fel a munkapiac, amelyeket a klasszikus ipari munka világa nem ismert, vagy nem számolt velük. Az informatikai vállalkozások világában a tanulás a hosszú életpályák során kilép az iskola, a szakképzés klasszikus világából, így a megszerzett képességeket folyamatosan értékelni kell. Azaz megjelenik a tömeges igény a validáció iránt.

Népesedési helyzetünk paradigmaváltást sürget a kihívás megközelítésében. Hamarosan kifut a szülőképes korból az a nagy létszámú generáció, amelyikre elsődlegesen számíthatunk a megoldásban. A megoldás egyik lehetséges útja a Hivatásos Szülők életpálya modell bevezetése, amely kellő támogatást kínálna azok számára, akik a nagycsaládos életformában szeretnének élni.

Elméleti tanulmányukban a szerzők a közszolgálati felsőszintű tisztviselői karral (Senior Executive Service; SES) foglalkoznak. Nemzetközi összehasonlító cikkeket idézve bemutatják, hogy az egyes országokban, milyen SES rendszerek különböztethetők meg a közszolgálat többi részén elterjedt HRM-politikától való eltérés módja és mértéke alapján.

Krónika

A cikk bemutatja, hogy a munkaügyi vitákra, mint szerepkonfliktusra tekintve kialakítható a vállalaton belül működő érdekegyeztetési platform, ami túlmutatva a hatályos törvényi előírásokon eredményes lehet az egyéni érdekviták feloldásában is, és kibővíti a viták rendezésében résztvevők körét. A platform három éve működik egy ötszáz fős vidéki közlekedési társaságnál, mely az empirikus adatokat biztosította az elemzésekhez.

A Hétfa Kutatóintézet és partnerei által 2018 első félévében lefolytatott kutatás a közfoglalkoztatási rendszer helyi gazdasági és társadalmi hatásait vizsgálta. A jegyzet áttekinti a kutatásról rendezett szakmai bemutató és vita főbb tanulságait.

2018 őszén már másodszor került sor Egerben egy olyan nagyszabású pályaorientációs rendezvényre, amely közös műhelybe ültette az iskolai pályaválasztás nagyon is különböző szereplőit; a megyei pedagógiai intézetet, a helyi egyetemet és megyei iparkamarát és másokat, bemutatva az aktuálisan futó országos, tankerületi és egyetemi pályaorientációs fejlesztési projekteket.

Az MKT Munkaügyi, valamint Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti Szakosztálya a gazdasági válságból való kilábalást, s az ezt követő foglalkoztatási helyzetet vizsgálta 2018. október 4-én a Budapesti Corvinus Egyetemen. Vitaindítójában Bod Péter Ákos egyetemi tanár arra kereste a választ, hogy milyen kilátásaink vannak a változó világban, különös tekintettel a munkaerőre, a társadalomra és a gazdaságra. Kiss Ambrus korábbi munkaügyi központ igazgató előadásában a magyarországi aktuális foglalkoztatási problémákat taglalta.