Fókuszban

A szerző arról a manapság gyakran említett adathoz fűz észrevételeket, mely szerint nemzetközi összehasonlításban jelentős a magyar munkavállalók termelékenységének elmaradása néhány fejlett országhoz képest. Nem a téma szakértőjeként, viszont a szervezetek életében több évtizedes tapasztalattal rendelkező tanácsadóként személyes élményei és megalapozott mérései alapján fogalmazza meg – szubjektív – mondanivalóját

Elemzések, vélemények

A közszolgálat, jellegénél fogva „sajátos” vagy egyedi munkaerő-piaci szegmensnek mondható, azonban a környezeti változások gyorsasága és átfogó jellege itt is megköveteli azt a természetes tendenciát, hogy a szervezetekben felkészült munkaerő-állomány tevékenykedjen. Ennek megfelelően hangsúlyos kérdéssé válik a felvételi, a fejlesztési és karriermenedzselési rendszerek kialakítása és működtetése. Többek között a munkáltatói márka (Employer Branding) építése.

A rendszerváltozás 80-as évekbeli előzményeivel együtt a kollektív munkajogban is gyökeres átalkulást hozott. Ezek az eredmények azóta folyamatosan erodálódnak. A szerző az 1945-től 1989-ig tartó időszak munkajogának áttekintésével igyekszik megtalálni a hiányzó szolidaritás gyökereit.

A munkahelyi beillesztés szükségességét egyre több e témával foglalkozó szakember hangsúlyozza és a foglalkoztató szervezetek egy része is felismerte, a gyakorlat szervezett formában történő általánossá tétele azonban még előttünk álló feladat. A cikkben a szerző elsősorban azon szervezetek számára fogalmazza meg gondolatait a beillesztési programról és azok nyomán készítendő belső szabályzat tartalmáról, amelyek most tervezik az új munkavállalók integrálásának bizonyítottan hatékony módszere bevezetését.

Krónika

 A Közép-Kelet-Európába, ezen belül hazánkba irányuló kínai tőkebefektetések, valamint az azok fogadásához szükséges humánpolitikai feltételek alakulásáról tartott közös szakmai rendezvényt az MKT Munkaügyi valamint Nemzetközi Gazdasági Szakosztálya. A rendezvényen Sütő Zsanett, Jegybanki Renminbi Program projektvezető, Magyar Nemzeti Bank és Fazekas Gábor, a Pécsi Tudományegyetem PhD hallgatója tartott előadást. A fórum moderátora Artner Annamária, az MTA KRTK Világgazdasági Intézet tudományos főmunkatársa volt.