Fókuszban

A tanulmányban a szerző olyan összefoglaló, szintetizáló elveket fogalmaz meg, amelyek hozzájárulhatnak a felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók, pályakezdők befogadásához és az integrációjuk fejlesztéséhez.

Elemzések, vélemények

A „Fogyatékossággal élő hallgatók a felsőoktatásban és a társadalmi felelősségvállalás” című kutatási program keretében a hazai és a határon túli magyar felsőoktatási intézmények esélyegyenlőségi vezetői, referensei körében végzett felmérés eredményeinek ismertetése.

A tanulmány a 21. század elején érzékelhető munkaerő-piaci trendekkel összefüggésben a fogyatékos munkavállalók munkaerő-piaci kihívásait és esélyeit vizsgálja.

A fogyatékossággal élő személyek felsőfokú iskolai végzettsége és munkaerő-piaci szerepvállalása összefüggéseinek elemzése a hazai statisztikai felmérések illetve kutatási eredmények alapján.

A szerzők a fogyatékos diplomás emberek munkavállalási esélyeit vizsgálták statisztikai adatok, NAV adatbázis és társadalmi szervezetekkel lebonyolított mélyinterjúk segítségével.

Krónika

A tanulmány először áttekinti a jogszabályokban és egyéb dokumentumokban használt fogalmakat, majd elemzi a fogyatékosok felsőoktatásban való részvételét meghatározó jogszabályi környezetet.

E rövid áttekintés célja a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló fogyatékkal élő hallgatók számára nyújtott mentálhigiénés-pszichológiai területen végzett tevékenységek bemutatása.

A cikk célja hogy olyan áttekintést adjon a munkaképesség megítélésére jelenleg rendelkezésre álló módszerekről és ezek klinikai relevanciájáról, amelyek általánosan a fogyatékos hallgatók karrierépítésében, pályakezdésében is alkalmazhatók.