Fókuszban

A cikk a Hétfa Kutatóintézet kutatása során készült interjúk alapján foglalja össze az NFSZ foglalkoztatási osztályai gyakorlati tapasztalatait az álláskeresők jellegzetes célcsoportjai (25 év alatti fiatalok, 50 év feletti álláskeresők és a tartós álláskeresők) esetében.

Elemzések, vélemények

Klímakatasztrófa, influenzajárvány. Napjaink „slágertémái”. Sokféle megközelítésből tárgyalhatók, de a szerző felhívja a figyelmet egy első látásra meglepő, mégis logikus tényre: a szakszervezeteknek is kell hogy legyen véleménye, iránymutatása e témakörökben.

Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2019-ben kiadta a legújabb Munkaerőpiaci Tükör kiadványt, amely a 2018-as statisztikai adatokra fókuszál a magyar munkaerőpiaccal kapcsolatban. Középponti témája a fiatalok munkaerőpiaci helyzetét vizsgálja a magyar gazdaságban. A statisztika körképen túlmenően, a fiatalok iskolázottsága és elhelyezkedési problémái is fókuszba kerülnek rövid összegző cikkben.

Ez a rövid tanulmány néhány olyan további témát villant fel, amelyeknek ilyen feszes, magas foglalkoztatási szint és alacsony munkanélküliség mellett működő munkaerőpiacon is maradt relevanciájuk. Az állam költhetne ezekre, vagy akár „csak” a szabályozó környezetet tovább alakíthatná egy rugalmasabb, befogadóbb és termelékenyebb munkapiac kialakítása érdekében.

Az egyik hazai könyvkiadó +- 30 (Esszék a közelmúltról és a közeljövőről) címmel kötetet jelentetett meg. A tizenkét írás központi kérdései: Hogyan értékeljük a világ és a hazánk elmúlt három évtizedét? Milyen tanulságai vannak ennek az időszaknak? Magunkra, társadalmi szerepünkre nézve milyen következtetéseket vonunk le ezekből? Hogyan látjuk a jövőt? Milyennek szeretnénk a jövőt? A jegyzet reflexiókat fűz a kötethez, továbbá annak munkaerőpiaccal kapcsolatos néhány gondolatát ismerteti.

Krónika

Megjelent a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató és a témakör egy-egy területét részletesen elemző Munkaerőpiaci Tükör című évkönyvsorozat legújabb kötete. Ezúttal, amellett, hogy olvasóink figyelmébe ajánljuk a szabadon elérhető teljes kötetet, külön is kiemeljük a magyarországi munkapiac 2018-as folyamatait összegző tanulmányt.

A felnőtt lakosság kompetenciáit felmérő PIAAC program első magyarországi eredményei 2019 végén váltak elérhetővé. Ezek változó, számos tanulság levonására alkalmas képet mutatnak. A posztban a felmérésről és a hazai eredményekről készült információkat gyűjtöttük össze.

A Tudásmenezsment 2019 decemberi számának több publikációja dr. Krisztián Bélát köszönti nemrég betöltött 90. születésnapja, illetve abból az alkalomból, hogy több évtizedes eredményes tevékenység után átadja a periodika szerkesztőbizottsági elnöki tisztét egy fiatalabb kollégának.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék szervezésében 2019. november 7-én került megrendezésre „A gyengébb fél védelmében” című konferencia, ahol kilenc előadás keretében tárgyalták az előadók ezt az érdekes és aktuális témakört.

A 2019. október 24-én megrendezésre került szakmai rendezvény a technikai haladás, a negyedik ipari forradalom, az ipar 4.0 és a munkaerőpiac összefüggéseinek feltérképezését célozta meg.