Fókuszban

A jegyzet szerzője teljes körűen vázolja a foglalkoztatást támogató eszközöket, és arra figyelmeztet, hogy a foglalkoztatáspolitikai eszközök közötti arányok módosítására vonatkozó javaslatok megfogalmazásakor a teljes eszközrendszert célszerű figyelembe venni.

Trendek, vélemények

Az Európai Bizottság munkaügyi, szociális hírekről tudósító augusztusi hírlevele értelmében az európai állampolgárok 39%-a nem engedheti meg magának azt, hogy legalább egy hétig az otthonából kimozdulva pihenhessen.

Nem hagyományosan vett szakcikket, hanem egy szubjektív monológot olvashatunk e publikációban. A szerző Vukán Györggyel folytatott beszélgetései alapján a zene és a menedzsment első megközelítésben talán meglepő, de jobban belegondolva végül is kézenfekvő egyezőségeiből von le tanulságokat. (archív)

Tanulmányok

A cikk bemutatja a fővárosi hajléktalan személyek munkaerő-piaci helyzetét, és egy ezzel kapcsolatos, 2013-15 között végzett panelkutatás alapján kitér a hajléktalanok foglalkoztatási problémáinak kezelésére hivatott állami fenntartású közfoglalkoztatási rendszerek működésére.

A komplex társadalmakban és bizonytalan munkaerőpiacokon a hatékony pályafutás kulcskérdése az egyén felkészítése és képessé tétele a megjósolhatatlan élethelyzetek és karrier döntések kezelésére. Ez a cikk Krumboltz nevéhez kötődő pályaeshetőségi elmélet bemutatásával a szükséges hazai szemléletváltást sürgeti.

Az elkötelezettség divatos fogalom, amelyet azonban nagyon sokféleképp értelmeznek, és hatásairól, alakíthatóságáról sokféle, gyakran leegyszerűsítő vagy éppen illúziókat keltő nézet van forgalomban. A szerző célja, hogy áttekintse, rendszerezze az elkötelezettség fogalmáról, hatásairól, alakíthatóságáról kialakult nézeteket, külön kitérve a  juttatások szerepére.