Fókuszban

Folyóiratunk fórumot kíván nyújtani a foglalkoztatási szolgálat feladatainak és szervezetének korszerűsítésével kapcsolatos véleménykülönbségek ütköztetéséhez. Elsőként az NFSZ két korábbi regionális vezetőjének írását közöljük.

Elemzések, vélemények

A cikk a téma elméleti alapvetéseinek összefoglalását követően a digitális transzformáció humánerőforrás menedzsmentre gyakorolt hatását vizsgáló kutatás eredményeit és következtetéseit ismerteti.

Egyre több embert foglalkoztat, hogy milyen változások várhatóak a munka világában. A szerző a német Munkaügyi és Szociális Minisztérium sokrétű konzultációk és kutatások eredményeit összegző dokumentuma felhasználásával foglalkozik a kérdéssel.

A tanulmány szerzői egy olyan kutatás eredményeiről számolnak be, amelynek alapvető célja az volt, hogy lássák, miképpen viszonyulnak a munkavállalók a versenyhelyzetekhez életünk különböző fázisaiban.

A cikk célja a munkavédelmi törvény módosítása mögött meghúzódó szakmai indokok és kodifikációs körülmények bemutatása, egyben magyarázat és segítség az új szabályok értelmezéséhez.

Krónika

A bérmunka világának változása kihívást jelent az ÁFSZ-ek számára. A publikáció tizenegy európai állami munkaügyi szervezet közös műhelybeszélgetéseiből összeállított dokumentum ismertetése.

A tanulmány folyóiratunk profiljától látszólag távol eső jelenséggel foglalkozik, a rendszerváltás környékén és azóta hazatérő egykori disszidensek idegenbeli lehetőségeivel, illetve a hazai munka világába való beilleszkedésük tapasztalataival.

Ez a miniesszé röviden bemutatja, hogy a korábbi növekedéselméleti megközelítéshez képest miben hozott újdonságot a 2018. évi közgazdasági Nobel-díjasok munkássága.

A recenzió a  számos elemében innovatív társadalmi felzárkóztató program, a Szociális Földprogram negyedszázados működési tapasztalatait összefoglaló művet ismerteti.

A cikk ifjú egyetemisták szemüvegén keresztül a „retró” szakszervezetekkel foglalkozik. Hogyan látják a mai szakszervezeteket, miért utasítják el a belépést az „ósdi” szervezetbe.