Fókuszban

A külföldre távozók pótlásának kérdése a gazdaságpolitika asztalára is felkerült. A cikk a pótlás elvileg lehetséges főbb módozatait tekinti át.

Trendek, vélemények

Az e-könyv célja bemutatni és elemezni a munkaharc eszközeinek alkalmazását a rendszerváltás utáni Magyarországon. A kiadvány alapjául szolgáló kutatások az 1989 és 2014 között eltelt 26 évet ölelik át, de az elemzésben a szerző kitér néhány olyan kérdésre is, amelyeket a gyakorlat 2014 után vetett fel. 

Megjelent a Menedzsment-tanácsadási kézikönyv negyedik bővített, átdolgozott kiadása az Akadémiai Kiadó gondozásában. A kötet áttekinti a tanácsdói szolgáltatások széles körét, vállalati vezetőknek, de a felsőoktatás számára is ajánlható. Főszerkesztő: Poór József. /recenzió)

Nemcsak itthon a közelmúltban, hanem például az amerikai elnökválasztási kampányban is heves reakciókat váltott ki egy minimálbér-emelésre irányuló javaslat. Vajon miért számít örökzöld vitatémának a vállalati gazdálkodásra általában csekély hatást gyakorló intézkedés?

Tanulmányok

A rendszerváltozás 80-as évekbeli előzményeivel együtt a kollektív munkajogban is gyökeres átalkulást hozott. Ezek az eredmények azóta folyamatosan erodálódnak. A szerző az 1945-től 1989-ig tartó időszak munkajogának áttekintésével igyekszik megtalálni a hiányzó szolidaritás gyökereit.

A tanárképzés várható megújítása során fontos, hogy a folyamatelvű, a munkaerő-piaci változásokra felkészítő  életpálya-építési kompetenciák elsajátítása és alkalmazása váljon a pedagógusképzés részéve. Ennek építőelemeit a pedagógusok pályalélektani, pályaismereti és alkalmazott közgazdaságtani felkészítése alkothatja. A pedagógusok szerepkörének kibővítésével együtt érdemes újragondolni a pályaorientációs tanácsadók és a tanárok feladatmegosztását.

A profi sportegyesületeket az eredményesség, a megmérettetés mindennapos. Így a klasszikus munkaszervezetek számára is tanulságos lehet, hogy a leadership szemlélet hogyan tudja pozitívan befolyásolni a profi sportklubok eredményeit. A szerző három, kiemelten támogatott csapatsport jeles képviselőivel készített interjúkat.