Fókuszban

A minimálbér-megállapodás értékelésére kértük a VKF munkavállalói oldalának három képviselőjét, Kordás Lászlót, Mészáros Melindát és Palkovics Imrét, akik részben a home office-ban végzett szakszervezeti tevékenységre is kitértek.

Elemzések, vélemények

A jegyzet bemutatja Robert J. Shiller Narratív közgazdaságtan című új könyve alapján a munkahelyek kiváltásával kapcsolatos gazdasági narratívák eredetét és feltételezett hatását.

Beszélgetés Halm Tamással, a Közgazdasági Szemle főszerkesztőjével a közgazdaság-tudomány és a politika ellentmondásos kapcsolatáról, és arról, hogy csökken-e a tudományosság a politika közelsége által?

A szerző azt vizsgálja, hogy a 2016-2020 közötti változások hogyan alakították a termelés-foglalkoztatás-képzés hármasát, és így  vajon milyen lesz a munka világa 2030-ban? 

A cikk összefoglalja az MKT Munkaügyi Szakosztálya „A közepes jövedelmi csapda” címmel rendezett online konferenciájának főbb gondolatait, továbbá néhány észrevételt fűz az elhangzottakhoz.

Krónika

A szerző az életút-támogató pályaorientáció részterületeit, a fogalomhoz kapcsolódó további meghatározásokat áttekintő, az Új Pedagógiai Szemlében megjelent tanulmány legfontosabb megállapításait foglalja össze.

Az Eurofound friss tanulmánya szerint számos új foglalkoztatási innováció várhatóan tovább terjed a digitális korszak és a széndioxid-semleges gazdaság miatt, míg néhány atipikus foglalkoztatási forma jövőjére a COVID-19 járvány is jelentős hatással lehet.

A cikk összefoglalja a Magyar Közgazdasági Társaság közelmúltban megtartott makrogazdasági szempontú rendezvényeinek főbb gazdasági, gazdaságpolitikai vonatkozásait – külön kitérve a megemlített munkaerőpiaci aspektusokra.

Nagyon aktuális publikáció jelent meg az Opus et Educatio online folyóiratban. Szerzője Kenderfi Miklós, aki a tanulmány alapját képező kutatásában a járvány miatt felértékelődött hazai pályaorientációs tartalmú honlapokat elemezte.

Ma már kevéssé ismert, hogy 1927 és 1942 között is megjelent egy folyóirat Munkaügyi Szemle elnevezéssel. Alapvetően társadalombiztosítási profiljával csak részben tekinthető a mai kiadvány elődjének. Az Arcanum Digitális Tudománytárban elérhetők az archivált példányok.

A Munkaügyi Szemle 10 évvel ezelőtti számában több publikáció is foglalkozott az akkori válság következményeinek felszámolása kapcsán olyan szociális vagy éppen etikai aspektusokkal, amelyek ma is figyelemre tarthatnak számot.