Fókuszban

Nemcsak itthon a közelmúltban, hanem például az amerikai elnökválasztási kampányban is heves reakciókat váltott ki egy minimálbér-emelésre irányuló javaslat. Vajon miért számít örökzöld vitatémának a vállalati gazdálkodásra általában csekély hatást gyakorló intézkedés?

Trendek, vélemények

Az Európai Bizottság évvégén közzétett szokásos éves foglalkoztatási és szociális jelentése biztató fejleményekről ad képet: nőtt a foglalkoztatás, visszaszorult a szegénység. A munkavégzés formái is átalakulóban vannak, amely változásokhoz a munkaerőpiacoknak és a társadalmaknak alkalmazkodniuk kell.

 A közelmúltban jelent meg egy hiánypótló kötet, amely egy a középirányításban dolgozó, alkotó vezető szemszögéből elemzi a rendszerváltás óta eltelt időszak foglalkoztatás-igazgatását. Könyvismertetés rendhagyó utalásokkal és kiemelésekkel.

A Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya, valamint a Belügyi Tudományos Tanács Közfoglalkoztatási Munkacsoportja 2016. november 24-én – a Magyar Tudomány Ünnepe keretében – műhelykonferenciát tartott, amelyen a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kutatási eredményekről, konkrét tapasztalatokról számoltak be az előadók.

Tanulmányok

A kollektív cselekvés szociálpszichológiai megközelítése révén megismerhetők a mozgalmak kialakulásának feltételeit jelentő azon strukturális körülmények, amelyek többé-kevésbé pontosan képesek meghatározni nemcsak azt, hogy miért, hanem azt is, hogy mikor csatlakoznak az emberek az érdekeiket védő mozgalmakhoz vagy szervezetekhez.

A cikk kritikusan elemzi a makroszintű érdekegyeztetés átalakítását, a szakszervezeti jogosultságokra és a reprezentativitásra vonatkozó szabályok változását, illetőleg a sztrájktörvény módosítását.

A cikk bemutatja, hogy a MÁV hagyományaiból hogyan következik a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége, áttekinti az átlagot meghaladó szervezettség jellemzőit és a vonatkozó munkajogi szabályozás sajátosságait.