Publikáció beküldése

Tisztelt Leendő Szerzőnk!

 Két online médiumban kínálunk Önnek publikálási lehetőséget.

 • A munka világa aktuális gyakorlati problémáira reflektáló rövidebb tanulmányok, elemzések és szakértői vélemények közzétételére a Munkaügyi Szemle - amely kéthavonta megjelenő online elérhető folyóirat - alkalmas. A tudományos publikációk követelményeinek megfelelő anyagok lektorálásra kerülnek és ezt a közleményen külön is jelezzük.
 • Nagyobb lélekzetű, az oktatás, pályakorientáció témaköréhez közelebb álló anyagok megjelentetésére az Opus et Educatio open access folyóirat Munkaügyi Szemle elnevezésű rovatában minden esetben lektorálást követően van lehetőség.

Minden közleményt archiválunk, és a jövőben szerző, cím és témakör szerint visszakereshetők és korlátozás nélkül letölthetők lesznek.

A megjelentetésre szánt publikációt MS Word formátumban e-mailhez csatolva várjuk a munkaugyiszemle(at)gmail(dot)com címre.

A levélben vagy magában az anyagban a következőket feltétlenül kérjük szerepeltetni: 

1. Publikáció címe

2. Szerző(k) neve (több szerző esetén abban a sorrendben, ahogy a közleményben látni kívánják)

3. Szerző(k) tudományos fokozata, munkaköre, munkahelye

4. Ha van, saját weboldal címe, ha nincs, akkor pár soros szakmai bemutatkozás (csak az Opus et Educatio-ba szánt tanulmánynál)

5. Kívánja-e, hogy a Munkaügyi Szemlében történő megjelenés előtt a tanulmány lektorálásra kerüljön?

6. E-mail cím(ek)

7. A szerző(k)ről készült fotó(k) (az Opus et Educatio-ba szánt tanulmánynál)

8. A téma indoklását, az elemzés módját és a legfontosabb megállapításokat tartalmazó 80-120 szóból álló absztrakt minden esetben.

*

Kérjük, hogy az alábbiak figyelembevételével készítse elő publikációját:

 • A cikkek terjedelme a tartalomtól, illetve műfajuktól függően változó, de 30.000 karakternél (szóköz nélkül) hosszabb tanulmányt sajnos nem áll módunkban elfogadni.
 • A tanulmányok fejezetekre, alfejezetekre (kivételes esetben még egy további szerkezetei egységre) tagolhatók. A szövegben a leglényegesebb kifejezések, mondatok kiemelése egy módon, bold (vastag) szedéssel történhet.
 • Az ábrákat minden esetben továbbszerkeszthető kivitelben kérjük megadni.
 • Az ábrák, táblázatok számsorait (az ábrák mögött lévő számsorokat is!) külön is kérjük megadni Exel formátumban.
 • Az irodalomjegyzékben szereplő forrásmunkák megadásának formája:
  • Magyar szerző: teljes névvel. Külföldi szerző: vezetéknév, keresztnév első betűje.
  • Folyóirat esetén: Szerző(k) neve (évszám): Publikáció címe. Folyóirat. Évfolyam. Szám. Oldalszám.
  • Könyv esetén: Szerző(k) neve (évszám): Kiadvány címe. Kiadó. Kiadás helye.
 • Szövegen belül hivatkozás az irodalomjegyzékre: (Vezetéknév, évszám: oldalszám)
 • A kézirat lezárásakor élő internetes hivatkozás (link) megjelölése lehetséges. (az utolsó letöltés dátumával)

Előre is köszönjük, hogy a fentiek figyelembe vételével megkönnyítette együttműködésünket.