A vállalat szociális felelőssége válságos periódusban – párhuzamok, tanulságok

A jelen periódusban, amikor már kezdenek megjelenni a járvány okozta gazdasági válság következményeinek csökkentésére irányuló elképzelések, számos tanulságot hordoz, ha felidézzük az egy évtizeddel korábbi tapasztalatokat. Ezek között egy érdekes adalék, hogy a még nyomtatott formában megjelenő Munkaügyi Szemle pontosan 10 évvel ezelőtti, 2011. januári számában több publikáció is foglalkozott az akkor nagy divatnak örvendő Corporate Social Responsibility (CSR, a vállalat szociális felelőssége) témakörével. Ma már lassan feledésbe merül e szimpatikus koncepció. Ha felidézzük az egy évtizeddel korábbi cikkeket, meglepő, hogy mennyire időszerűek ma is. Érdemes és tanulságos egy kis időutazást tennünk:

A társadalmilag felelős foglalkoztatás kritériumai - Beszélgetés Adler Judittal, a GKI kutatásvezetőjével

Artner Annamária: Globális munkaerő-piaci helyzet, válságkezelés és hatásai

Csillag Sára: Vállalatok társadalmi felelősségvállalása - államférfiak és könyvelők Magyarországon

Kun Attila: Vállalati társadalmi felelősség − a munkajogon túl, a munkajog helyett, avagy a munkajog által?

Kártyás Gábor: Az első hullám: a kölcsönzött munkavállalók leépítése 

Müller János: Üzleti etika - érték vagy felesleges fontoskodás?