Érzelem és vezetés – a vezetők érzelmei

A szakirodalomban egyre többször olvashatunk az érzelmek szervezeti folyamatokban betöltött szerepéről. „Érzelmi munkát” végeznek mindazok, akiknek szakmai feladataik mellett az érzelmeiket is a munka követelményeinek megfelelően kell alakítaniuk. A vezetőknek érzelmi munkájuk során folyamatosan résen kell lenniük. Nem csak érzelmi megnyilvánulásaik hitelessége kérdőjeleződik meg, de hatalmi bázisuk is gyengül, ha – akár csak egyetlen alkalommal is – nem az adott helyzetnek megfelelő érzelmi reakciót mutatnak.

Lapszám: 
2009/4