Munkajog

A gyengébb fél védelmében

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék szervezésében 2019. november 7-én került megrendezésre „A gyengébb fél védelmében” című konferencia, ahol kilenc előadás keretében tárgyalták az előadók ezt az érdekes és aktuális témakört.

Munkajogi Akadémia

Meghívó

a Munkajogi Akadémia következő rendezvényére

GDPR – hazai utóhatásokkal

Hogyan módosulnak a Munka Törvénykönyve és a munkaügyi ellenőrzés szabályai?

   Előadók:

Dr. Rátkai Ildikó – ügyvéd, munkajogi szakjogász

Dr. Dudás Katalin – ügyvéd, oktató (ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék)

   Helyszín:

Jelentősen változnak a munkahelyi adatkezelésekre vonatkozó előírások

Az Országgyűlés 2019. április 1-én elfogadta az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatot. A módosítás mintegy 86 ágazati törvény adatvédelmi rendelkezéseit módosítja a tavaly életbe lépett GDPR végrehajtásához szükséges jogrendszeri koherencia biztosítása érdekében. 

A távmunka szabályozása Magyarországon – munkajogi és foglalkoztatáspolitikai célok, intézkedések és problémák

Amikor a cikk éppen két éve megjelent, a távmunka egy kétségtelenül perspektívikus, mégis perifériális jelenség volt a munka világában. Mára státusza jelentősen megváltozott...

Az emberi jogok és a munkajog zsinórmércéi

A tanulmány részletesebb bepillantást enged az egyes emberi jogi követelmények munkaviszonyban játszott szerepébe, melynek időszerűségét az új Munka Törvénykönyv megváltozott általános zsinórmércéi adják. A szerző célja, hogy írásával hozzájáruljon az emberi jogok munkaviszonyban érvényesülő szerepének közéleti vitájához.

Egyoldalúság vagy kompromisszum?

A szerző a közalkalmazotti kinevezéstől annak módosításán át a megszüntetésig mutatja be egy-egy eset kapcsán, hogy a jognyilatkozatok módosítására egyoldalúan vagy a felek kölcsönös megállapodása alapján van-e lehetőség. A tanulmány egyaránt nyújt gyakorlati segítséget munkáltatóknak és közalkalmazottaknak annak eldöntéséhez, hogy jognyilatkozatuk érvényességéhez szükséges-e a kompromisszum, vagy elegendő az egyik fél nyilatkozata.

A munkaköri leírások jogi szabályozása - avagy szabályozatlansága?

Napjainkban egyre többször tapasztalható, hogy munkaköri leírások dokumentuma, akár munkajogi problémák forrása, vagy akár munkajogi viták perdöntő dokumentuma is lehet. A tanulmány középpontjában a munkaköri leírások jogi követelményeinek feltérképezése áll. A szerzők a magyar joggyakorlatot tekintik át. 

A csoportos létszámcsökkentés feltételei – a 2012-es változások tükrében

Az „új” Munka Törvénykönyve szabályozásának következtében több tekintetben változás volt megfigyelhető a csoportos létszámcsökkentés korábbi (az 1992. évi XXII. tv.) szabályain alapuló gyakorlathoz képest. Ilyen változás a munkáltatónak az üzemi tanáccsal történő tárgyalási kötelezettsége, illetve hogy milyen eljárási szabályok követendők üzemi tanács hiányában. Ezek a módosulások a hazai gyakorlatban új kérdéseket vetnek fel. Jelen cikk e témakört vizsgálja.