Munkajog

Az emberi jogok és a munkajog zsinórmércéi

A tanulmány részletesebb bepillantást enged az egyes emberi jogi követelmények munkaviszonyban játszott szerepébe, melynek időszerűségét az új Munka Törvénykönyv megváltozott általános zsinórmércéi adják. A szerző célja, hogy írásával hozzájáruljon az emberi jogok munkaviszonyban érvényesülő szerepének közéleti vitájához.

Az EU Bíróság döntése az utazási időről

Az EU Bíróságának döntése: bizonyos esetekben az utazási idő a munkaidő része

Egyoldalúság vagy kompromisszum?

A szerző a közalkalmazotti kinevezéstől annak módosításán át a megszüntetésig mutatja be egy-egy eset kapcsán, hogy a jognyilatkozatok módosítására egyoldalúan vagy a felek kölcsönös megállapodása alapján van-e lehetőség. A tanulmány egyaránt nyújt gyakorlati segítséget munkáltatóknak és közalkalmazottaknak annak eldöntéséhez, hogy jognyilatkozatuk érvényességéhez szükséges-e a kompromisszum, vagy elegendő az egyik fél nyilatkozata.

A munkaköri leírások jogi szabályozása - avagy szabályozatlansága?

Napjainkban egyre többször tapasztalható, hogy munkaköri leírások dokumentuma, akár munkajogi problémák forrása, vagy akár munkajogi viták perdöntő dokumentuma is lehet. A tanulmány középpontjában a munkaköri leírások jogi követelményeinek feltérképezése áll. A szerzők a magyar joggyakorlatot tekintik át. 

A csoportos létszámcsökkentés feltételei – a 2012-es változások tükrében

Az „új” Munka Törvénykönyve szabályozásának következtében több tekintetben változás volt megfigyelhető a csoportos létszámcsökkentés korábbi (az 1992. évi XXII. tv.) szabályain alapuló gyakorlathoz képest. Ilyen változás a munkáltatónak az üzemi tanáccsal történő tárgyalási kötelezettsége, illetve hogy milyen eljárási szabályok követendők üzemi tanács hiányában. Ezek a módosulások a hazai gyakorlatban új kérdéseket vetnek fel. Jelen cikk e témakört vizsgálja.

Munkáltatói teendők, ha a munkavállaló gyermeket vár

A munkavállaló gyermekvállalása nemcsak a család, hanem a munkahely szempontjából is előkészületeket igénylő helyzet. E cikk célja, hogy összefoglalja a munkaviszonyban álló munkavállaló várandósságával összefüggő szabályokat, ugyanakkor nem vállalkozik a szülők számára már a várandósság időtartama alatt is igénybe vehető családi adókedvezmény szabályainak ismertetésére.

A munkahelyi öltözet előírása

Több fórumon is vita tárgya volt, hogy a munkáltató milyen alapon, illetve milyen módon határozhatja meg, írhatja elő a munkahelyi öltözéket. Mivel a témakör nagyon is gyakorlatias, ráadásul sok munkáltatót és még több munkavállalót érint, érdemes jogi szemüvegen keresztül is górcső alá venni a téma fókuszpontjait – e cikk keretei között döntően a versenyszférára koncentrálva.