Válság és/vagy átalakulás? Avagy: hogyan tovább, (európai) jóléti államok? (recenzió)

Andor László „Jóléti modellek, európai válságok” című kötetének kiinduló kérdése a következő: „Mennyiben tekinthető a jóléti modell a mai kapitalizmus evolúciós vonzáspontjának?” A fő téma tehát a jóléti állam sokat emlegetett állítólagos válsága, illetve reformjának szükségessége. Ami a reformot illeti, az EU kelet-európai tagállamai számára különösen lényeges az EU ehhez kapcsolódó szerepe. Mára világossá vált, hogy ez a szerep rendkívül korlátozott, s ha léteztek is az EU jelentős befolyásához fűződő bizonyos illúziók, azok – különösen a 2008-as gazdasági-pénzügyi válságot követően - szertefoszlottak. A szerző által „bizalomvesztés”-nek nevezett jelenség az EU egészére is jellemző. Ennek hátterében a szerző szerint négy „megatrend” húzódik meg: a neoliberális globalizáció, a félkész valutaunió, a digitális-automatizációs forradalom, és az EU keleti bővítése.  Az e tényezők tárgyalásán alapuló kötet világos áttekintést ad nemcsak a jóléti modellek kialakulásáról, hanem a jövőbeli lehetőségekről is. A szerző logikusan rendszerezve teszi érthetővé a sokszor meglehetősen bonyolult összefüggéseket, foglalja össze a különböző, egymástól eltérő nézeteket, vitákat.  A könyv tehát bátran ajánlható nemcsak a szakemberek, hanem a témával ismerkedő diákok és a szélesebb olvasóközönség számára is.

PDF

 

Rovat: 
Archív 2018
Lapszám: 
2018/5