Szociálpolitika, nyugdíjrendszer

Nyugdíj-diagnosztika. Néhány szempont a nyugdíjrendszer működésének elemzéséhez

A cikk a nyugdíjrendszer számszerű információkra épülő elemzési lehetőségeire hívja fel a figyelmet, ízelítőt adva ennek néhány területéről, mint például a nyugdíjak és a keresetek közötti helyettesítési ráta, a nyugdíjak vásárlóereje és belső arányrendszere, a minimális garancia érvényesülése. Ezek elemzése segít, hogy jobban felismerjük az ellátórendszer erősebb és gyengébb pontjait.

Munkaügyi Szemle anno 1927

Ma már kevéssé ismert, hogy 1927 és 1942 között is megjelent egy folyóirat Munkaügyi Szemle elnevezéssel. Alapvetően társadalombiztosítási profiljával csak részben tekinthető a mai kiadvány elődjének. Az Arcanum Digitális Tudománytárban elérhetők az archivált példányok.

Ezüst generáció a munkaerőpiacon

Nemzetközi összehasonlításban is kirívóan alacsony hazánkban a 65 éven felüliek gazdasági aktivitása. Ennek okait elemzi egy kiterjedt kutatás alapján a Socio.hu online folyóiratban megjelent tanulmány.

Jövőnk a gyermek. Adalékok a népességgyarapodás társadalmi programjához I. (recenzió)

A többéves, széleskörű műhelymunka eredményeinek bemutatását és egy hosszú távú, népesedés- és családpolitikai stratégia kialakításához megalapozott ajánlásokat tartalmazó kötet méltatása.

A leköszönt Juncker-bizottság munkaügyi és szociális prioritásai

A november végén leköszönt Juncker-bizottság 2014 őszén a mandátumát több szociális Európa ígéretével kezdte.  Az eredményeket összegző bizottsági kiadvány a foglalkoztatás bővülése és a szociális szempontok átfogó erősítése mellett különösen a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítását részletezi, míg más célok tekintetében, mint a munkaerő-mobilitás fejlesztése, a szociális jogalkotás modernizálása és a szociális párbeszéd újraindítása mérsékeltebb előrehaladást mutat.

Társadalmi vállalkozások az élelmiszergazdaságban

A tanulmány kutatási eredmények alapján bemutatja a társadalmi vállalkozások szerepét az élelmiszeriparban és a forprofit vállalkozásokkal szemben mutatkozó különbségeiket.

1. Nyugdíj vagy nem nyugdíj?

 Egy 10-12 írásból álló nyugdíj-sorozat első darabját olvashatja itt az érdeklődő. A munkaügyekhez közel álló, sokakat érdeklő témában a tájékozottság bővítését, néhány érdekes részterület bemutatását tűztük ki célul. Indító cikkünk arra törekszik, hogy a nyugdíjakat elhelyezze az ellátások rendszerében és egy lehetséges definíciót is adjon. Végül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított különféle ellátásokat csoportosítva létszámadatokkal is érzékelteti az egyes ellátás-típusok súlyát, jelentőségét.

2. Kaphatnék egy olyan jó átlagos átlagot?

Azt gondolnánk, az átlagnyugdíj egy egyértelműen azonosítható összeg. Az írás ezt cáfolja és bemutatja, hogy nyugdíjátlag sokféle lehet: induló nyugdíjaké, vagy állományban levőké; adott havi vagy adott évi átlag; főellátásra, vagy teljes ellátásokra vonatkozó átlag. A középértékkel jellemzett sokaság lehet például egy ellátásfajta, egy közigazgatási terület, egy adott finanszírozási forrás. Az átlagot vizsgálhatjuk nemek szerint, vagy az idő függvényében.

3. Nyugdíj lesz a bérből...

A nyugdíj-sorozat újabb cikke a témakör egyik legérdekesebb kérdésével foglalkozik: hogyan kell kiszámítani az induló nyugdíj összegét. Az adott terjedelmi keretek között arra nincs lehetőség, hogy a számítás menetét és részleteit aprólékosan nyomon kövessük. Ezért a fontosabb összefüggésekre helyeztük a hangsúlyt, mindenekelőtt arra, hogy az aktív kori keresethez szervesen kapcsolódik az inaktív kori nyugdíj. Szó esik a számítások során elvégzendő fontosabb feladatokról, mint nettósítás, valorizálás, átlagszámítás.

4. Mikor mehetek már végre nyugdíjba?!

 A nyugdíjsorozat negyedik írása az öregségi nyugdíjkorhatárról szól. Ez a nyugdíjrendszer egyik olyan eleme, amelyet a nem szakmabeliek is ismernek és értenek. Ez a cikk mégis megpróbál újdonságokat és meglepő összefüggéseket bemutatni, felhasználva olyan, látszólag távoli segédeszközöket, mint a matematikai indirekt bizonyítás és a gépkocsi-vontatási, illetve agárverseny hasonlat. Eközben megismerhetjük az előző, valamint a folyamatban levő korhatáremelés főbb jellemzőit, szabályait.