Új uniós intézkedések a szakmai készségek javításáért

Az Európai Bizottság júniusban tíz intézkedést tartalmazó készségfejlesztési akciótervet fogadott el, melynek célja az európai polgárok elhelyezkedését elősegítő alapvető készségek fejlesztése, a képesítések átláthatóságának javítása, továbbá a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő készségek biztosítása. A program speciális eleme a migránsok és menedékkérők képzésének segítése is, hiszen az európai munkaerőpiacot fenyegető munkaerőhiány közepette egyre több munkaerőre van szükség.

Az Unió jelenleg 70 millióra becsüli azon állampolgárainak a számát, akik nem tudnak megfelelően írni és olvasni, míg a számolási és a digitális készségek tekintetében az európaiak 45%-ának vannak elemi hiányosságai. Ugyanakkor a magasan képzett fiatalok negyede túlkvalifikált, a foglalkoztatottak 26%-a pedig alulképzett a munkaköréhez képest. A munkaerő-piaci kereslet és kínálat további anomáliáit jelzi, hogy az uniós munkáltatók 40 százaléka számára okoz nehézséget megtalálni a cég növekedéséhez szükséges, megfelelően képzett munkaerőt.

Az új intézkedési csomag sürgősen érvényesítendő prioritása az un. készség-garancia, melynek értelmében azt szükséges biztosítani, hogy a tagállamokban az alacsonyan képzett felnőttek elsajátítsák az írás-olvasás, a számolás és a digitális készségek alapvető szintjét. Ugyancsak azonnali lépéseket igényel az Európai Képesítési Keretrendszer és az Europass Keretrendszer felülvizsgálata és korszerűsítése, csakúgy, mint az IT tehetségbázis kialakítását célzó „digitális koalíció”, valamint az ágazati készség-térképek beazonosítását elősegítő szektorális együttműködések kialakítása is. A kétéves program további elemei a munkavégzés közbeni tanulás és az egész életen át tartó tanulás ösztönzését, a kulcskompetenciák felülvizsgálatát, valamint az új készségek elismerési rendszerének meghonosítását célozzák. Az akcióterv lényeges eleme a migránsok és menedékkérők képzése, illetve képességeik felmérése az érkezésüket követően. Fontos, hogy a munkaerő-piaci integrációjuk érdekében a szakismereteik egybevethetőek legyenek az európai követelményekkel, illetve prezentálni és dokumentálni tudják a készségeiket.

Az új program hátterében az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Európai Beruházási és Fejlesztési Alap áll, míg a határokon átívelő projektekre az Erasmus+ program alapjából is lehet majd támogatást igényelni.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2556&furtherNews=yes