Rugalmas biztonság, életpálya-építés, fiatal munkanélküliek és a pályaorientáció lehetőségei

 

Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózatban 2012 októberére, kétéves közös munka eredményeként több fontos dokumentum készült el, köztük három elemzés olyan, a pályaorientációs-életpálya-tanácsadási terület számára jelentős kérdésekről, mint a rugalmas biztonság a foglalkoztatáspolitikában, az életpálya-építési készségek oktatása és a fiatalokat sújtó munkanélküliség.

Erre a három új tanulmányra hívjuk most fel a figyelmet.

Ronald Sultana: A „rugalmas biztonság” (flexicurity) és az életpálya-tanácsadás összefüggései

A kiadvány szerzője az OECD-Európai Bizottság-Világbank által a 2000-es években készített pályaorientációs országtanulmányok egyik fő szakértő-közreműködője, aki évek óta dolgozik együtt az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózattal. E rövidebb tanulmány első fele a témát addig akár  nem is ismerő olvasók számára is érthető módon, tömören mutatja be a „rugalmas biztonság” (flexicurity) mint szakpolitika fogalmát, eredetét, európai terjedését és vele kapcsolatban megfogalmazott egyes kritikákat.

 A tanulmány második fele  az életpálya-tanácsadás szemszögéből reflektál, felhívva a figyelmet a különbségre, amely abból adódik, hogy az ember munkaerőpiaci és élethelyzete saját elhatározásából vagy éppen külső kényszer hatására változik-e, hogy kinduló helyzete előnyös, avagy eleve hátrányokkal küzd (például mint nő, tapasztalatlan fiatal, alacsonyabb képzett munkavállaló,  bevándorló vagy más hátrányos helyzetű csoport tagja), illetve hogy hogyan fest a nemzeti jóléti rendszer, amelyre támaszkodhat a változások közepette.

 Mindezeket figyelembe véve ajánl a gyakorlatban a tanácsadással foglalkozóknak, szakpolitikusoknak és a pályatanácsadás elméleti kérdéseivel, megalapozásával foglalkozó kutatóknak éber, kritikai hozzállást és a sérülékenyebb csoportok iránti szolidaritást

letöltés

Doriánné Gravina, Miha Lovsin: Az életpálya-építési  készségek oktatásának bevezetése: szakpolitikai tapasztalatok európai országokból

A máltai (Gravina) és szlovén (Lovsin) szakértők Európai Pályaorientációs Hálózatban nemzeti delegáltként is dolgoznak; országaik pedig részt vettek a Hálózat egyik, kifejezetten az életpálya-építési készségek témakörével foglalkozó munkacsoportjának tevékenységében 2011-2012-ben.  A most készített tanulmány tizenegy európai ország gyakorlata alapján tekinti át az életpálya-építési készségek (career management skills) oktatásának bevezetése körüli tapasztalatokat és tanulságokat.

Az érintett országoktól (Ausztria, Csehország, Németország, Dánia, Magyarország, Litvánia, Málta, Portugália, Svédország, Szlovénia és Szlovákia) a Hálózat delegáljainak bevonásával, kérdőívekre válaszoló beszámolók alapján készült áttekintés a szakpolitikák implementációját négy fő szempont szerint vizsgálja (a szakpolitika jellege, az implementációban érintettek köre, az implementáció helye és tempója), egyszerű ország-esetleírások helyett lépésről lépésre haladó tematikus megközelítésben, melyekhez az egyes országok jó vagy kevésbé eredményes gyakorlatai mint konkrét példák kapcsolódnak (mellékletben részletesebben is kifejtve).

 Ezzel egyszerre sikerül koncentrált és célzott formában kvázi ajánlásokat megosztani és támpontot nyújtani, szempontokat sugallni további hasonló, nemzeti-helyi önreflexióhoz ott, ahol az életpálya-építési készségek oktatási az okatatás különböző szintjein, a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás területén a szakpolitikai fejlesztések napriendjén szerepel.

letöltés

Borbély-Pecze Tibor Bors, Deirdre Hughes: A fiatalokat sújtó munkanélküliség az életpálya-tanácsadás lehetőségei a munkaerőpiaci kínálat és kereslet alakításában

Az ELGPN harmadik új tanulmányát szintén két szerző jegyzi: Deidre Hughues pályatanácsadási szakértő, az Egyesült Királyságban 2012 tavaszán létrehozott Nemzeti Pályaorientációs Tanács elnöke, és Borbély-Pecze Tibor Bors magyar pályatanácsadási és foglalkoztatáspolitikai szakértő, szociálpolitikus, 2007-től kezdődően magyar ELGPN-delegált (2011-2012 közt az ELGPN minőségbiztosítással foglalkozó munkacsoport vezetője), egyben a 2008-tól indult hazai életpálya-tanácsadási fejlesztések koncepciójának kidolgozója, első szakaszának vezetője és a magyar Nemzeti Pályaorientációs Tanács korábbi titkára.

A két szerző az elmúlt évek szakirodalmára, statisztikákra és különböző nemzetközi szervezetek  felméréseire, elemzéseire támaszkodva tekint át egy, az európai társadalmak és gazdaság jövőjére nézve fokozott veszélyt hordozó problémakört. Ide tartozik a fiatalokat (legelterjedtebb definíciója szerint: 15-24 év köztieket) sújtó munkanélküliség és egyes - kapcsolódó - jelenségek, mint a korai iskolaelhagyás, a megszerzett végzettségnél, készségeknél kevesebbet igénylő „alul-foglalkoztatottság”, vagy a tartósan törékeny, instabil munkaerőpiaci helyzet (pl.határozott idejű foglalkoztatások és munkanélküli időszakok elhúzódó váltakozása), amely az önálló életkezdésnek és családalapításnak akadályává válhat.

Az aktuális tendenciák és lehetséges egyéni-társadalmi következmények mellett a tanulmányban kisebb gyűjteményt találunk az Európai Unió szintjén és az egyes országokban létező, a problémát kezelni hivatott beavatkozásokról, szakpolitikákról, jó gyakorlatokról, kiegészítve annak bemutatásával, hogy miként lehet képest az „életpálya-tanácsadás” mint szektorokon átívelő szakpolitika és gyakorlat hozzájárulni az ifjúsági munkanélküliség megelőzéséhez és csökkentéséhez.

Noha a pályaorientációs, az életpálya-tanácsadás, különösen  gazdasági recessziók idején, önmagában nem képest mindenkit munkához segíteni, s az egyes ember minden erőfeszítése is kevés lehet ehhez, ugyanakkor az oktatási rendszeren és a munkaerőpiacon belüli, ill. a kettő között átmeneteket támogató szakpolitikák és szolgáltatások, valamint életpálya-építési készségek és az életpálya változásait, alakulását kezelni segítő adaptációs-alkalmazkodási készségek hozzájárulhatnak a helyzet javításához.

letöltés

 Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat által a fentiekkel egyidőben kiadott dokumentumok - kézikönyv az életpálya-tanácsadási szakpolitikák fejlesztéséhez, életpálya-tanácsadási glosszáriummal kiegészítve, valamint beszámoló a Hálózat munkájáról (és ezen keresztül az európai pályaorientációs, életpálya-tanácsadási szakpolitikai aktuális kérdéseiről) - ismertetését lásd itt.

 

Rovat: 
LLG Policy