Pályaorientációs tartalmú honlapok vizsgálata

 A COVID-19 járvány a pályát vagy iskolát választó fiatalok életében is változást hozott. Ugyanis az ehhez szükséges döntéshez elengedhetetlenül fontos az információ, amelyhez való hozzáférés ebben a kritikus időszakban korlátozottá vált. Megszűntek a személyes információszerzés lehetőségei (pl. nyílt napok, pályaválasztási kiállítások), nem maradt más megbízható forrás, mint az internet. De vajon mennyire megbízható és mely célcsoportok számára tartalmaz minőségi információkat?

A fentiek miatt nagyon aktuális publikáció jelent meg az Opus et Educatio online folyóiratban. Szerzője Kenderfi Miklós, aki a tanulmány alapját képező kutatásában a hazai pályaorientációs tartalmú honlapokat elemezte.

Hozzávetőlegesen 100 pályaorientációs tematikájú portált vont be a vizsgálatba, amelyek közül 54 tűnt bemutatásra érdemesnek. A pályaorientáció tartalma alapján vizsgálva az elemzett portálok listáját, világosan kiderül, hogy azok eltolódást mutatnak a pályainformációk irányába. Önismerethez 19 honlap (35,2%) szolgál adalékokkal, míg a szakmák világához tartozó ismeretekkel 29 (53,7%) foglalkozik. Nem nehéz észrevenni, hogy ezen impressziók inkább a szakképzés felé kívánják terelni a döntéshelyzetben lévő tanulókat.

A szerző legfontosabb következtetései, javaslatai:

  • Több pályaorientációs program létezik, mint amennyit tapasztalataink szerint kihasználnak az érintettek. A jelzett rendezvényeknek szerepe lehet a tudatosan szervezett pályaorientációs folyamat során.
  • A mindennapos pályaorientációt támogató munka folyamán a pályainformációk kerülnek előtérbe az önismereti tartalom rovására. Ennek a különbségnek a kiegyenlítéséhez találhatóak eszközök (kérdőívek, tesztek) a jelzett honlapokon, mely kellő feldolgozást támogató segítség mellett minőségibb döntéshez vezethet.
  • A szakemberek gyakran érzik egyedül magukat ebben a komplex pedagógiai munkában. Ennek cáfolataként láthatjuk a felsorolásból, hogy komoly intézményhálózat veszi körül a tanulókat, melyek valódi együttműködése minden érintett érdeke.
  • Különös aktualitást ad munkánknak, hogy a COVID-19 járvány következtében elmaradnak azok a különböző fórumok, alkalmak, rendezvények (nyílt napok, iskolai pályaorientációs napok, Szakmák éjszakája), melyek lehetőséget biztosítanának a személyes informálódásra, tapasztalatszerzésre. Tehát marad az internet…

Kenderfi Miklós: Pályaorientációs tartalmú honlapok vizsgálata 2020 áprilisában. Opus et Educatio, 2020. 4. szám

A tanulmány elérhető: http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/409