Online HRM

ONLINE HRM

Az emberiség nagy találmányainak egy részére jellemző, hogy műszaki, tudományos jelentőségükön túlmenően a társadalom fejlődésére is óriási hatást gyakoroltak. A könyvnyomtatás, a távbeszélő vagy éppen a televízió megalkotása rendre új távlatokat nyitott a társadalom tagjai közötti kommunikációban. A XXI. század első évtizedében egy újabb, megkockáztatható, hogy hatásában talán minden eddigit felülmúló eszköz, az internet terjedésének vagyunk tanúi, haszonélvezői – és néhány elemében károsultjai.

Az egyes munkahelyeken általában leképeződnek a meghatározó társadalmi folyamatok. Így nem csodálható, hogy a világháló használatának módszere, hatásai ma kulcskérdésnek számítanak a munka világában. Óriási jelentősége van annak, hogy a világ bármely pontján az egyén néhány billentyű lenyomásával korábban elképzelhetetlen mennyiségű információhoz tud hozzájutni. Ezen információözönben való keresés, szelektálás mára külön tudománnyá kezd válni, ami egyúttal komoly felelősséget ró az információk kibocsátóira.

A web különlegessége, hogy nemcsak az információk passzív befogadását teszi lehetővé, hanem az egyénnek lehetőséget biztosít arra is, hogy önmaga is a világháló aktív szereplője legyen, oda tartalmakat szabadon elhelyezzen, virtuális közösségek tagjává váljon. Ez a csábító lehetőség azonban egyúttal kiszolgáltatottá is teszi a világhálóra belépőt, így a személyiségi jogok teljesen új értelmezése kezd kialakulni.

A fentiekkel természetesen a HR menedzsmentnek is szembesülnie kell, nem maradhat ki ebből a globális folyamatból. De miért is maradna ki, hiszen számos előnnyel jár a felhasználása, de egyúttal sok, eddig megkérdőjelezhetetlennek tekintett összefüggés újragondolása is szükségessé válik. Így talán a legizgalmasabb, hogy az internet és intranet beépítése a munkafolyamatba milyen módon alakítja át a vezetők és beosztottak, a munkatársak közötti kommunikációt, amely kereteinek kialakítása, működtetése az emberierőforrás-gazdálkodás egyik legfontosabb feladata.

Rovat: 
Komment-tár
Lapszám: 
2010/4