Növekvő foglalkoztatás és bővülő tartós munkanélküliség – negyedéves uniós foglalkoztatási és szociális helyzetkép

Az uniós munkaerőpiac fokozatos javulást mutat; 2011 óta első alkalommal a GDP, a foglalkoztatás és a háztartások rendelkezésére álló jövedelem is növekszik. A tartósan munkanélküliek tábora ugyanakkor továbbra is bővül, és nem javul az alacsony jövedelmű háztartások helyzete sem – állapítja meg az Európai Bizottság uniós foglalkoztatási és szociális helyzetről szóló legutóbbi negyedéves áttekintése.

A negyedéves jelentés a pozitív jelek között említi, hogy a magánszektor nettó munkahelybővülést eredményezett, különösen a szolgáltatások terén, miközben a munkanélküliség kismértékben csökkent. A foglalkoztatási szint azonban még mindig nem éri el a válság előtti szinteket 230 milliós szintet. A munkanélküliségi ráta is a történelmi csúcsok, azaz 10 % felett maradt, - 2014 áprilisában 10,4% volt.

A tagállamok között nagyarányú különbségek tapasztalhatók a munkanélküliség tekintetében. Az új álláshelyek minősége többnyire aggályos: a foglalkoztatás növekedését főként a határozott időre szóló szerződéssel, vagy részidőben kínált állások eredményezik. Aggasztó, hogy a tartós munkanélküliség aránya továbbra is nő, különösen a legmagasabb munkanélküliségi rátákkal jellemezhető országokban.

A 25 év alatti fiatalok munkaerő-piaci helyzete továbbra is problematikus: 2014 áprilisában 22,5%-os volt a munkanélküliségi rátájuk. Az alulfoglalkoztatás is főként a fiatalokat sújtja, akik ennek hatására gyakran úgy érzik, nincs értelme munkát keresniük.

A nők foglalkoztatottsága továbbra is elmarad a férfiakétól, s a munkanélküliségük kisebb arányban csökken. A tagállamok között jelentős különbségek figyelhetők meg a nők munkaerő-piaci részvételének aránya és a ledolgozott munkaórák között.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=en&pubId=7712