Kézikönyv egy "kényes" szakpolitikáról

A foglalkoztatáspolitika „kényes” területére merészkedik a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetének munkatársai által összeállított kézikönyv. (Szerkesztője és a mű alapjául szolgáló publikációk döntő többségének szerzője: László Gyula.) Azt, hogy a foglalkoztatáspolitika az egyik „legkényesebb” szakpolitika, maguk a szerzők állítják a bevezetőben, megjelölve ezzel fő törekvésüket, hogy feltárják ennek a sokakat érintő és érdeklő, ugyanakkor jelentős érdekek ütközőpontjában elhelyezkedő fogalom- és eszközrendszernek meghatározó összefüggéseit. Az alapvető összefüggések, kapcsolódási pontok felvázolása aztán mintegy sorvezetőként szolgál e szakpolitika sokszínű eszköztárának bemutatáshoz és értékeléshez.

A munkaerőpiac és a foglalkoztatáspolitika valamennyi aspektusát felülelő kézikönyv szerkesztője és szerzői egyetemi oktatók, így lényegében magától értetődő a világos, áttekinthető szerkesztés, a témával csak most ismerkedők számára is érthető fogalmazásmód. Ugyanakkor ez a vaskos kötet több, mint egy tankönyv. A bonyolult összefüggések sokoldalú megközelítése, rendszerezése a szakmabelieknek is jó alapokkal szolgál, és esetleg újszerű szempontokat adhat munkájukhoz. Továbbá mindazoknak ajánlható (szakpolitikusoknak, kapcsolódó szakterületek művelőinek, a szaksajtó munkatársainak), akik a muunkaerőpiaci folyamatok, eszközrendszer és a foglalkoztatáspolitika bármely aspektusáról mélyebb összefüggéseket kívánnak feltárni és ennek alapján ítéletet alkotni, intézkedéseket kezdeményezni.

 Recenzió: PDF