"Karantén-tanácsadók"

A koronavírus-járvánnyal hirtelen megérkezett „karantén” rendkívüli feladat elé állította a pályaorientáció, pályatanácsadás területén dolgozókat. Bár Magyarországon két évtizedes története van a számítógéppel részben támogatott tanácsadásnak, a személyes találkozás hiánya és a digitális átállás minőségében más munkavégzést, másféle humán támogatást követel meg. A Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya kérdőív és kiegészítő interjúk segítségével mérte fel a 2020 tavaszán kialakult helyzetet. Az eredményekről és az esetleges megoldási módokra vonatkozó javaslatokról az Új Pedagógiai Szemle elektronikus kiadásában jelent meg tartalmas tanulmány.

A felmérés szerint a karantén ideje alatt a tanácsadók többsége elvesztette ügyfelei többségét, sokan az összeset. A veszteség rendkívül jelentős, amihez az újfajta megközelítés természetes nehézségei mellett hozzájárult az is, hogy az oktatás a veszélyhelyzetben a tananyag átadására koncentrált, másra nem jutott energia, figyelem.

A még hiányzó digitális eszközök, szoftverek, esetenként a klasszikus távtanácsadást lehetővé tevő telefonok pótlása gyors infrastrukturális beruházásokkal megoldható (habár a megkérdezettek igen szkeptikusan vélekednek a kormányzati befektetések volumenéről az oktatási, humán fejlesztési szférában). Az eszközök biztosítása mellett fontos lenne az is, hogy ne a tanácsadóknak kelljen viselni a távtanácsadáshoz kapcsolódó működtetési költségeket, és felkészítést, folyamatos segítséget kellene biztosítani számukra az eszközök, szoftverek alkalmazásához.

A hardvernél és az egyes technikai platformoknál nagyobb figyelmet érdemel a digitális tanácsadás, pályaorientáció módszertanának továbbfejlesztése, s ez időigényesebb is, mint a hardverek pótlása. Elengedhetetlennek tűnik a távtanácsadáshoz, távoli támogatáshoz – és általában a digitális tanácsadáshoz – szükséges valóban átfogó, karbantartott és közhiteles Nemzeti Pályaorientációs Portál kialakítása. Elengedhetetlen annak az üzenetnek a feldolgozása is, hogy a digitális tanácsadás lényegében a személyes tanácsadás 21. századi Web 3.0 alapú kivitelezése, és nem a 20. században kialakult távtanácsadás megnevezése. Egy olyan rendszeré, amelyben a statikus internetes tartalmakon túl bemért, hiteles kérdőíves és pályainformációs adatbázisok kapcsolódnak össze az oktatás, képzés és foglalkoztatás minden területéről, és amelyben a tanácsadók egyéni tanácskérői portfóliókat tudnak menedzselni közösen a tanácskérőkkel.

Nagyon hiányzik az életút-támogató pályaorientációt és annak egyes alrendszereit (pályaedukáció/pályapedagógia, karriertanácsadás, pályainformáció-nyújtás) minőségbiztosítási szempontból szektorsemlegesen, a távtanácsadás keretei között is használhatóan meghatározó szakmai protokoll, amelyet az EMMI, ITM stb. azonos fogalmi keretek mentén elfogad és értelmez a gyakorlatban. Ennek híján pár perces információnyújtások, email-válaszok és többórás, több üléses tanácsadások keverednek a rendszerben. Esetleges, hogy melyik szervezet milyen szolgáltatást nyújt és a tanácskérő hol mit kap, gyakran egy intézménytípuson belül is nagyok az eltérések.

Tajtiné Lesó Györgyi – Borbély-Pecze Tibor Bors – Juhász Ágnes – Kenderfi Miklós: „Karantén-tanácsadók” – Hazai pályaorientáció, pályaedukáció a karantén alatt a tanácsadók szemszögéből. Új Pedagógiai Szemle 70. évfolyam (2020), 5-6. szám.

http://upszonline.hu/index.php?article=700506008

Rovat: 
LLG Policy