A javulás ellenére a magyar munkaerőpiac még mindig kihívásokkal néz szembe – az Európai Bizottság szakértői elemzése

A magyar munkapiac helyzete tovább javult, de egyre több jel utal munkaerőhiányra. Magyarország fő aktív munkapiaci intézkedése továbbra is a közmunkaprogram, bár a kormány immár törekszik más aktív munkaerő-piaci eszközök fokozott alkalmazására is.

Az Európa 2020 stratégia tagállami szintű végrehajtását értékelő, a 2016. évi teljesítésre fókuszáló – Budapesten március 23-án, egész napos konferencia keretében bemutatott - bizottsági elemzés szerint némi haladás figyelhető meg Magyarországon az aktív foglalkoztatási intézkedések terén. Az EU által évek óta kritizált, alacsony hatékonyságú közmunkaprogram bővülése a közelmúltban megállt, költségvetésének emelése a jövőben nem várható. Sőt, a közmunkások száma csökkenni kezdett, ami a munkaerőpiaci feltételek javulását tükrözi. A nem régen megemelt minimálbér szintén ösztönözheti a közmunkásokat arra, hogy belépjenek az elsődleges, nyílt munkaerőpiacra.

A magyar munkaerőpiac helyzete 2016-ban tovább javult, a munkanélküliségi ráta 5 % alá esett. A foglalkoztatási ráta a 2013-ban kezdődő élénkülés óta jelentősen megnőtt, miközben az aktivitási ráta már 2008 óta folyamatosan nő. A foglalkoztatás 2016-ban elérte a 4,4 millió főt is, ami részben a közmunkaprogramnak köszönhető, amely 2016-ban átlagosan mintegy 220 000 személyt foglalkoztatott. A magánszektorban körülbelül 130 000 munkahely jött létre ugyanabban az évben. Ennek következtében a hazai magánszektorban a teljes munkaidős egyenértékben számított foglalkoztatás megközelíti a válság előtti szintet. A tartós munkanélküliség és az ifjúsági munkanélküliség rátája, valamint a sem munkaviszonyban nem lévő, sem oktatásban/képzésben részt nem vevő fiatalok rátája nagyrészt a válság előtti szintre esett vissza.

Egyre több jel utal azonban munkaerőhiányra. A foglalkoztatás növekedése az elkövetkező években a munkaerő-kínálat szűkülése miatt várhatóan lassul. Több ágazatra jellemző a szakképzett munkaerő hiánya, és még a szakképzettséget nem igénylő állásokra is egyre nehezebb munkaerőt találni, holott a szakképzetlenek munkanélkülisége az átlagnál jóval magasabb. A felnőttképzésben való alacsony részvétel, valamint az aktív munkaerő-piaci intézkedések jelentette támogatás elégtelensége hozzájárulhat a készségkereslet- és kínálat közötti eltérésekhez és az alacsony termelékenységnövekedéshez. A fogyatékos személyek foglalkoztatási rátája nagyon alacsony és a munkával töltött életszakaszuk az egyik legrövidebb az EU-ban.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-report-hungary-hu_0.pdf