Foglalkoztatási és szociális fejlemények Európában, 2015

 

Foglalkoztatási és szociális fejlemények Európában, 2015 - a humán befektetés a gazdasági fellendülés záloga

Az Európai Bizottság ez év januárjában közzétett szokásos éves foglalkoztatási és szociális jelentése ezúttal a gazdasági növekedés humán összetevőire összpontosít. A válságból való kilábalás sokasodó, pozitív jelei mellett a tagállamok között továbbra is jókora eltérések mutatkoznak a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás és más fontos szociális és munkaerő-piaci mutatók terén. Az elemzés értelmében a különbségek nagy része arra vezethető vissza, hogy a humán tőke számos területen nincs kellőképpen kiaknázva.

A 2015-ös év meghatározó európai foglalkoztatási és szociális fejleményeiről szóló jelentés áttekinti az egyenlőtlenségek kiküszöbölését, a konvergens fejlődést elősegítő megoldásokat, mindenekelőtt a munkahelyteremtésre, a munkaerőpiac hatékonyságára, a szociális védelem modernizálására és a humán beruházásokra fókuszálva. Az elemzés kiemelt figyelmet szentel az önfoglalkoztatásban és a vállalkozásokban rejlő munkahely-teremtési lehetőségnek, csakúgy, mint a munkaerő-piaci részvételt elősegítő, egyre változatosabbá váló új formájú munkaszerződések térnyerésének is. A humán erőforrásban rejlő potenciál fokozott kiaknázásának további eszközei között a jelentés főként a munkaerő-mobilitást, a humán befektetéseket és a szociális partnerek közreműködését hangsúlyozza.

Összességében a gazdasági és a foglalkoztatási helyzet javulása, a konvergens folyamatok felerősödése az európai gazdaságok, s különösen a leginkább sebezhető gazdaságok rugalmasságának javulásán múlik, amelyhez a beruházások bővülése, a munkaerő-piaci és szociálpolitikai reformok végrehajtása, valamint a szociális párbeszéd erősítése szükséges.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2172&furtherNews=y