Démonok az aranykorban – A foglalkoztatási környezet és a gazdasági aktivitás alakulása a világjárvány előtt

Magyarországon az elmúlt évtized második fele bizonyos értelemben "aranykornak" tekinthető. Ekkorra a gazdaság már kilábalt a kétezres évek végén ránk tört világgazdasági válságból, ugyanakkor konjunkturális haladás indult el. Ezzel szoros összefüggésben a munkaerőpiacon folytatódtak a kedvező fejlemények. A mostani évtized nyitásakor ránk tört  koronavírus okozta egészségügyi világjárvány mélyen érinti a gazdasági-társadalmi viszonyainkat. A szerzők elemzésükben arra vállalkoznak, hogy az  említett aranykor  demográfiai, gazdasági, továbbá munkaerő-piaci főbb tényezőit számba vegyék, annak érdekében, hogy ezen tényezők válság utáni helyzetének, alakulásának látásához egyfajta lehetséges támasztékot, bázist adjanak.  Emellett éppen az egészségügyi járvány, illetve annak hatásai majdani elemzése érdekében, mintegy természetes módon kiemelten foglalkoznak a válság előtti időszak lakossági egészségességi állapotának egyes főbb jellemzőivel.

A tanulmány megjelent az Opus et Educatio 2021/2. számában.

Elérhető: http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/438