Munkabiztonság, munkaügyi ellenőrzés

A home office mentális kockázatai (konferencia beszámoló)

Az MKT Munkaügyi Szakosztály konferenciáján a home office pszichológiai aspetusait és következmébnyeit vitatták meg a különböző szakterületekről érkező előadók.

Mire jó a munkahelyi balesetbiztosítás? (összefoglaló a konferenciáról)

Beszámoló a munkahelyi balesetbiztosítás fontosságával és a továbbfejlesztés indokaival foglalkozó konferenciáról, amelyet az MKT Munkaügyi Szakosztálya szervezett.

Platformdolgozók és a vírus (OECD felmérés)

Az ún. platformdolgozókat különösen veszélyezteti a koronavírus. Az OECD közvéleménykutatásában 700 érintett nyilatkozott a helyzetükről és az egészségük érdekében tett intézkedésekről. 

A munkahelyre visszatérés munkavédelmi aspektusai

Az MKT Munkaügyi Szakosztály felkérésére az előadó azzal kapcsolatban osztja meg gondolatait az érdeklődőkkel, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggésben, a veszélyhelyzet megszűnését követően a munkáltatóknak milyen feladataik vannak a munkahelyre visszatérő dolgozók védelmét illetően.

Biztonságos visszatérés a munkahelyre - uniós iránymutatás

Az Európai Bizottság kezdeményezésére az EU munkahelyi egészség és biztonság kérdéseivel foglalkozó (EU-OSHA) háttérintézete április végén útmutatásokat bocsátott ki a karanténban töltött időszak után a munkahelyükre visszatérő európai munkavállalók védelme érdekében.

Az ingázás hatása a munkavállalók mentális és fizikai állapotára – empirikus kutatás tükrében (I-II. rész)

A Munkaügyi Szemle átalakulása miatt a szerzők nagyívű tanulmánya két részletben formailag két különböző online folyóiratban látott napvilágot. Itt egybefűzve tesszük közzé a tartalmilag teljesen egységes tanulmányt.

Több ponton módosult a munkavédelmi törvény

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2020. január 1. napján hatályba lépett módosítását a munkavédelmi szakma nagy figyelemmel kísérte. Ezúttal a módosítás még a szokásosnál is komolyabb visszhangot váltott ki. Jelen írás ezeket a változásokat és a változásokat kísérő szakmai kérdéseket veszi sorra. 

Az ingázás hatása a munkavállalók mentális és fizikai állapotára – szekunder kutatás tükrében (I. rész)

A tanulmány első része a statisztikai adatok mellett az ingázásnak a munkavállalók mentális és fizikai állapotára vonatkozó hazai kutatások eredményeit és a releváns külföldi példákat tárja fel.

Megszűnt a munkabiztonság kiemelkedő szakmai folyóirata

Megszűnt a munkavédelem egyik nagy múltú folyóirata, a "Munkavédelem és Biztonságtechnika". Az ennek apropóján íródott cikk célja, egyrészt, hogy visszatekintsen a szaklap történetére, és visszaidézze, hogy milyen témák köré csoportosultak elsősorban a korábban megjelent írások. Másrészt pedig arra irányul, hogy előretekintsen és bemutassa, hogy ezután a munkavédelmi  szakemberek hol kaphatnak teret hasonló anyagaik megjelentetésére.  

Gondolatok a munkavédelmi törvény új módosításáról

A cikk célja a munkavédelmi törvény módosítása mögött meghúzódó szakmai indokok és kodifikációs körülmények bemutatása, egyben magyarázat és segítség az új szabályok értelmezéséhez.