Az Európai Tanács foglalkoztatáspolitikai ajánlásai Magyarország számára, 2015

Az Európai Tanács 2015. június 27-28-i ülésén jóváhagyta az Európa 2020 Stratégia végrehajtását szolgáló Nemzeti Reform Programok intézkedéseivel, s ennek részeként a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos országspecifikus ajánlásokat. Magyarország esetében az ajánlás a közmunkaprogram költségvetésének átirányítását sürgeti az elsődleges munkaerőpiaci beilleszkedést szolgáló aktív foglalkoztatáspolitikai programokra. További elvárás a megfelelő munkanélküliségi ellátások és szociális segélyek biztosítása is.

Összességében javult a foglalkoztatás 2014-ben Magyarországon - állapítja meg a Tanács, által is elfogadott, tagállami feladatokat tartalmazó ajánlások bevezetője. A gazdasági fellendülés a magánszektorban is a foglalkoztatás növekedését vonta maga után.

A 2011 óta jelentősen kibővített közmunka program azonban módosításokra szorul. A program rossz hatékonyságú és eredménytelen aktív munkaerő-piaci intézkedésnek tűnik, és fennáll a kockázata annak, hogy torzítja a munkaerőpiac működését. A Tanács megítélése szerint a programra fordított források más módon történő felhasználása vélhetően hasznosabb lenne a magyar gazdaság számára. Az elmúlt négy év alatt a program költségvetési terhei megnégyszereződtek, elérik a GDP 0,8 %-át, és várható, hogy 2018-ig a mostani szint kétszeresére emelkednek. Fennáll a kockázata, hogy egy ilyen nagyságrendű közmunkaprogram jelentős „bezáródási hatást” generál, és az alacsony képzettségű munkavállalók esetében tartósan a szociális ellátások helyébe lép. A programból való eredményes kilépés aránya 13,8 százalékos volt 2014 első felében, ami azt jelzi, hogy a rendszer nem szolgálja kellő hatékonysággal a munkanélküliek visszavezetését a munka világába.

Mindezek alapján a makrogazdasági ajánlások munkaerőpiacra vonatkozó pontja a közmunkaprogramra elkülönített költségvetési forrásoknak az aktív munkaerőpiaci intézkedésekre való átirányítását sürgeti, az elsődleges munkaerőpiacba való beilleszkedés elősegítése érdekében. A Tanács Magyarország esetében ezen túlmenően a szociális- és a munkanélküli segélyek „megfelelőségét” és az általuk lefedett kör kiterjesztését is fontosnak tartja.

Az ajánlások utolsó része a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, mindenekelőtt a romák mainstream oktatási rendszerben való részvételének növelését, és a számukra képzési javítását szorgalmazza. További elvárás az oktatási rendszer különböző szintjei és a munkaerőpiac közötti átmenetet megkönnyítő intézkedések elfogadása, és az alapkészségek tanításának javítása.

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_hungary_hu.pdf