A szervezeti elkötelezettség elméletei

A elkötelezettség definícióját illetően nincsen konszenzus a szakirodalomban. A különböző szerzők a fogalomnak eltérő aspektusait emelik ki, másra és másra helyezik a hangsúlyt. Az elkötelezettségnek speciálisan, a szervezetek irányába megvalósuló formái kitüntetett érdeklődést váltottak ki a kutatókból. Így nyert önálló értelmet a „szervezeti elkötelezettség” fogalma, amelynek a tartalma szintén figyelemre méltó fejlődésen ment át az elmúlt évtizedekben. A cikk áttekinti a legjelentősebb elméleteket, és ezeken keresztül bemutatja a szervezeti elkötelezettség előzményeit és következményeit.
 
 
 
 
Lapszám: 
2010/2