Szervezeti kultúra, kommunikáció

Szakmaiság versus politika?

A rendszerváltás utáni időszak egyik meglepő tapasztalata, hogy a demokratikus viszonyok automatikusan nem növelik, sőt inkább csökkentik a politika érdeklődését a társadalmi, gazdasági problémák szakmailag korrekt, tudományos igényű feltárása iránt. Ez komoly veszéllyel is jár.

A beillesztési program tartalma és szabályozása

A munkahelyi beillesztés szükségességét egyre több e témával foglalkozó szakember hangsúlyozza és a foglalkoztató szervezetek egy része is felismerte, a gyakorlat szervezett formában történő általánossá tétele azonban még előttünk álló feladat. A cikkben a szerző elsősorban azon szervezetek számára fogalmazza meg gondolatait a beillesztési programról és azok nyomán készítendő belső szabályzat tartalmáról, amelyek most tervezik az új munkavállalók integrálásának bizonyítottan hatékony módszere bevezetését.

Nem jössz ki főnököddel? Hogyan kezeld a problémás kapcsolatot?

A távozó munkavállalók jelentős része a vezetőjük és köztük felmerült problémák miatt hagyja el munkahelyét. A szerző szerint néhány jól megtervezett, átgondolt lépés fordulatot is hozhat ebben a nehéz helyzetben.

A munkavállalói elkötelezettség növelésének hatása és lehetőségei

Az elkötelezettség divatos fogalom, amelyet azonban nagyon sokféleképp értelmeznek, és hatásairól, alakíthatóságáról sokféle, gyakran leegyszerűsítő vagy éppen illúziókat keltő nézet van forgalomban. A szerző célja, hogy áttekintse, rendszerezze az elkötelezettség fogalmáról, hatásairól, alakíthatóságáról kialakult nézeteket, külön kitérve a  juttatások szerepére. 

A fiatalok külföldi munkavállalása

A fiatalok külföldi munkájának világa izgalmas megközelítésben került terítékre márciusban a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Munka Világa műhelyében.