A személyügyi nyilvántartás kezelésének időtartama

A munkavállalók információs önrendelkezési jogának érvényesítése mellett – vagyis, hogy mely személyes adatát kezelheti a vezető és milyen célból – gyakran felmerülő kérdés, hogy a jogszerűen beszerzett személyes adatokat meddig tarthatja nyilván a munkáltató. A két kérdést külön kell választani, és önállóan kell megítélni azt, hogy mit, és mennyi ideig kezelhet az adatkezelő. Ez utóbbi kérdésre egyetemleges válasz nem adható, vagyis vannak olyan adatok, amelyeket rövid időtartamig, és vannak olyanok, melyeket igen hosszan kezelhet a munkáltató. A továbbiakban a szerző azon törvényi rendelkezések vázlatos áttekintését végzi el, melyek a munkáltató számára adatmegőrzési kötelezettséget keletkeztetnek, illetőleg tesznek lehetővé. Az így létrejövő munkajogi nyilvántartás többféle célt valósíthat meg. A legfontosabbak, melyeket külön ismertet, a következők: a munkaviszony létesítéséhez, a munkaviszonyból fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítéséhez, az állami hatóságok adatigényléséhez, a munkavégzés ellenőrzésekhez, illetőlega munkavállaló részére kiadandó igazolásokhoz szükséges adatok kezelése.

letöltés

 

 

Lapszám: 
2010/4