A Munka Törvénykönyve

 

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE

Július elsején volt 20 esztendeje, hogy a gyökeresen átalakított és akkor is „új” Munka Törvénykönyvének nevezett jogszabály életbe lépett. Természetes volt, hogy a demokratikus társadalmi berendezkedéshez, az átalakuló tulajdonviszonyokhoz kell igazítani a munka világa jogszabályait. Ugyanakkor a kodifikátorok bizonyos szempontból sötétben tapogatóztak, hiszen kevés hazai tapasztalatuk volt a piacgazdaság működéséről. Az akkor megalkotott Munkakódex több elemében időtállónak bizonyult, más elemei nem állták ki az idő próbáját, és bizony voltak olyan szabályok is, amelyek már a kezdetekkor megkérdőjelezhetőek voltak.

Nem csoda hát, hogy az eltelt húsz esztendő alatt a jogszabály számos módosítást élt meg. Ezek a változtatások azonban gyakran aktuális politikai alkuk eredményei voltak, esetleg lobbiérdekeket fejeztek ki, így ha korszerűsödött is a szabályrendszer, egyúttal mind több belső ellentmondást, jogtechnikai problémát tartalmazott. Ideje volt tehát a kabátot újragombolni és további toldozás-foldozás helyett egységes elveken nyugvó, a jelenlegi gazdasági-társadalmi követelményeknek megfelelő törvényt alkotni.

Hogy sikerült-e, erről ma sokféle vélemény van forgalomban, amelyeket sokszor nem objektív elemzés, hanem a „hollét” határoz meg. De ez természetes egy ilyen jellegű jogszabálynál.

Ha megpróbáljuk figyelmen kívül hagyni e túlpolitizált környezetet, akkor is találunk olyan kérdéseket, amelyeket a szakemberek nagyon különbözőképpen válaszolnak meg. Abban mindenki egyetért, hogy manapság a magyar gazdaság (és ezzel együtt természetesen a társadalom) rendkívüli kihívásokkal szembesül, de abban már nincs konszenzus, hogy egy jogszabály milyen szerepet játszhat e nehézségek leküzdésében.

Van, aki szerint csak arra volt jó e nagy munka, hogy hálás témát adjon a május elsejei majálisok szónokainak, mások viszont a gazdaság érezhetően rugalmasabb működését és így válságos helyzetünkből való kitörés egyik alapvető eszközét látják benne. Valószínűleg a két szélsőséges állítás között van valahol az igazság. De hogy pontosan hol, azt ma még korai lenne megítélni. Az viszont biztos, hogy aki nagyon szorult helyzetben van, az nem engedheti meg magának, hogy egyetlen olyan kínálkozó eszközt is kihagyjon, amitől segítséget remélhet.

A törvény július elsején életbe lépett. A munkavállalói-munkáltatói előnyök-hátrányok méricskélése helyett most talán célszerűbb lenne minél előbb részleteiben is megismerni, értelmezni az új szabályokat annak érdekében, hogy mind tökéletesebben kihasználhassuk az újjászületett törvény kínálta lehetőségeket. Ez a munkavállalók, munkáltatók, de az egész társadalom közös érdeke.

Persze semmi sem örök. Bizonyosan vannak, akik már az újabb változtatásokra vonatkozó javaslatokat fogalmazzák. A kritikának, módosító javaslatoknak a jövőben is szívesen helyet adunk hasábjainkon.

 

Rovat: 
Komment-tár
Lapszám: 
2012/3