Munkaerőhelyzet, foglalkoztatáspolitika

A munkaerőpiac állapota (KSH Heti Monitor szept. 24.)

A KSH minden héten gyorsjelentésben teszi közzé a gazdaság és a társadalom legérzékenyebb adatainak változását. Összeállításunk a munkaerőpiac alakulására vonatkozó aktuális adatokat mutatja.

A "jó állam" és a foglalkoztatás

A cikk ÁSZ-nak a közszféra stratégiaalkotási és teljesítményértékelési gyakorlatát vizsgáló jelentése foglakoztatási elemeit mutatja be, és fűz hozzá néhány megjegyzést.

SURE - A Bizottság által javasolt, 100 milliárd eurós új ideiglenes eszköz az európai munkahelyek és a munkavállalók védelmére

2020. április 3.

A koronavírus-világjárvány következtében kialakult szükséghelyzeti munkanélküliség kockázatait mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó uniós eszköz (SURE - Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) célja, hogy segítse a világjárvány által sújtott európai munkahelyek és munkavállalók védelmét. Az eszköz 100 milliárd euróig terjedő összértékben biztosít majd uniós pénzügyi segítséget a tagállamok számára kedvező feltételek mellett nyújtott hitelek formájában.

Külföldi munkavállalók a magyar munkaerőpiacon

Az MKT Munkaügyi Szakosztálya március 5-i rendezvénye a nem magyarországi állampolgárok hazai foglalkoztatásának legfontosabb aspektusai bemutatását célozta meg. A meghívott előadók kiválasztása jól tükrözte, hogy a témának számos érintettje van, csakis széleskörű nézőpontból érdemes foglalkozni vele. 

Sérülékeny csoportok a munkaügyi szervezet gyakorlatában

A cikk a Hétfa Kutatóintézet kutatása során készült interjúk alapján foglalja össze az NFSZ foglalkoztatási osztályai gyakorlati tapasztalatait az álláskeresők jellegzetes célcsoportjai (25 év alatti fiatalok, 50 év feletti álláskeresők és a tartós álláskeresők) esetében.

A fiatalok munkaerőpiaci helyzete

Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet legújabb Munkaerőpiaci Tükör kiadványa a 2018-as statisztikai adatokra fókuszál a magyar munkaerőpiaccal kapcsolatban. Középponti témaként a fiatalok munkaerőpiaci helyzetét vizsgálja a magyar gazdaságban. A statisztika körképen túlmenően, a fiatalok iskolázottsága és elhelyezkedési problémái is fókuszba kerülnek e rövid összegző cikkben.

Munkaerőpiac - tükörben 2018

Megjelent a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató és a témakör egy-egy területét részletesen elemző Munkaerőpiaci Tükör című évkönyvsorozat legújabb kötete. Ezúttal, amellett, hogy olvasóink figyelmébe ajánljuk a szabadon elérhető teljes kötetet, külön is kiemeljük a magyarországi munkapiac 2018-as folyamatait összegző tanulmányt.

A magyar munkaerőpiac és a fókuszváltás esélyei, 2020

Ez a rövid tanulmány néhány olyan további témát villant fel, amelyeknek ilyen feszes, magas foglalkoztatási szint és alacsony munkanélküliség mellett működő munkaerőpiacon is maradt relevanciájuk. Az állam költhetne ezekre, vagy akár „csak” a szabályozó környezetet tovább alakíthatná egy rugalmasabb, befogadóbb és termelékenyebb munkapiac kialakítása érdekében.

Magyarországon véget ért az „olcsó és korlátlan” munkaerő-kínálat korszaka

A közgazdász-vándorgyűlés a magyar közgazdász szakma legnagyobb éves konferenciája. 2019. szeptember 5. és 7. között Nyíregyháza adott otthont a háromnapos rendezvénynek.

A következőkben a tanácskozás záródokumentumának a foglalkoztatásra vonatkozó részét idézzük.

Munkanélküliség prevenciója: EU PES konferencia

2019 őszén a munkanélküliség prevenciója címmel rendezett konferenciát az Európai Állami Munkaügyi Szervezetek Hálózata Brüsszelben. A 32 állami EU/EGT foglalkoztatási szolgálatot tömörítő hálózat „Munkaügyi Szervezetek 2020” stratégiájának keretében a munkanélküliség prevencióját a foglalkoztatottak jobb elérése, vállalati képzése, karrier tanácsadási szolgáltatásainak megszervezése mentén képzeli elérni.