Társadalmi párbeszéd, avagy a munkaügyi kapcsolatok makroszintje (recenzió)

László Gyulának, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusának tekintélyes életművében kiemelkedő helyet foglal el a társadalmi párbeszéd elméletének és gyakorlatának feldolgozása. A közelmúltban az Akadémiai Kiadó gondozásában újabb nagyívű online kiadvány jelent meg a témakörben. Ezúttal Sipos Norbert egyetemi adjunktus társszerzőségével. Ahogy a szerzők is utalnak rá, a mű nem előzmények nélküli, a munka világát szisztematikusan feltérképező korábbi kiadványokhoz szervesen kapcsolódik. Alapvető törekvése, hogy lehető legtöbb összefüggés kibontásával, a kapcsolódó fogalmakat is megemlítve dolgozza fel a témát. A törekvés sikerrel járt, kis túlzással a makro szintű munkaügyi kapcsolatok enciklopédiáját tartjuk kézben.