A munkáltatói intézkedés „arányossága” kérdéséhez. Az Mt. 9.§(1) és (2) bekezdésében megfogalmazott személyhez fűződő jogok védelmének követelménye kapcsán

Az arányosság elve azt a követelményt fogalmazza meg, hogy egy meghatározott cél eléréséhez használt eszközök csak olyan szintig nyerjenek alkalmazást, amely megfelelő és szükséges/arányos a kitűzött cél eléréséhez. A Lufthansa három pilótájának munkaszerződése a kollektív szerződés rendelkezései szerint 60. életévük betöltésekor szűnt meg.  Mindhárman úgy vélték, hogy az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés elszenvedői, és ügyük az Európai Unió Bíróságáig jutott. Az eljárás és az ítélet aktuális hazai tanulságokkal is szolgál.

Lapszám: 
2013/1