2018/6

2018/6

    

              A 2018/6. szám tartalomjegyzéke 

 

 

FÓKUSZBAN

2.   Bagó József: A "jó munka" feltételrendszere

ELEMZÉSEK, VÉLEMÉNYEK

7.   Csoba Judit: Flexibilitás a munkaerőpiacon. A munkavállalók szociális biztonságának ugródeszkája, vagy zsákutcája?

21. Ignits Györgyi – Mód Péter:  A vállalatok közfoglalkoztatottak iránti fogadókészsége

32. Szellő János – Cseh Judit: Az atipikus foglalkoztatás növelésének lehetőségei a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek körében

42. Lovretity Zsigmond: Coaching, mentoring, tanácsadás, pszichoterápia. A fejlesztő, (segítő, támogató és felkészítő) foglalkozások jellemzői

KRÓNIKA

49. Kópházi Andrea - Pétervári Zsófia - Balassa Éva: Az X, Y és Z generációk kihívásai a 21. század munkaerőpiacán

56. Fülöp Zoltán: Az Ipar 4.0 foglalkoztatásra gyakorolt hatása

65. Klement Balázs: A magyar foglalkoztatási szolgálat története narratívákban 1991-2016 (recenzió)

69. Bihari Ildikó: Innováció és foglalkoztatás. Összefoglaló a Közgazdász-vándorgyűlés szekcióüléséről

73. Ménes András: 25 éves a Humán Szakemberek Országos Szövetsége. Beszélgetés Krisztián Bélával