2014/3

2014/3

                                 

                  A 2014/3. (digitális) szám tartalomjegyzéke

 

TRENDEK, VÉLEMÉNYEK

  4  Borbély-Pecze Tibor Bors: A változatos pályafutás értelmezése és kritikája. Meddig hajlik az egyén?

  7  Lovretity Zsigmond: Káprázat – valóság (Konfidencia – kompetencia)

  9  Női szakma lett a HR? Repedezik vagy törhetetlen az üvegplafon? Beszélgetés Karoliny Mártonné egyetemi docenssel (Munkácsy Ferenc)

LEKTORÁLT TANULMÁNYOK (PEER-REVIEWED STUDIES)

 12  Németh Tibor: Közelkép, távolkép a növekedésről, foglalkoztatásról

 31  Ferincz Adrienn – Szabó Zsolt Roland: Z generáció a megváltozott munkakörnyezetben. – gazdálkodási és menedzsment hallgatók preferenciái

 42  Marosné Kuna Zsuzsanna – Czeglédi Csilla: Az érett korú munkavállalók, mint humán tőke. Az oktatás szerepe foglalkoztatásuk növelésében

SZAKCIKKEK, ELEMZÉSEK 

 55  Karácsony Péter: Munkaszervezés hatékonyságának elemzése munkanaptanulmányok módszerével

 60  Koltai Luca: A közfoglalkoztatottak jellemzői

 70  Kádek István – Juhász István: Kompetenciafejlesztő módszerek az Emberi erőforrások szakos hallgatók felkészítésében

 79  Kőmüves Barbara: Érdekviták, illetve az azokhoz kapcsolódó alternatív vitamegoldási módszerek szabályozása az új Munka Törvénykönyvében

 87  Ferge Zsigmond: A németországi minimálbér-megállapodás, avagy mi számítandó a minimálbérbe

 92  Makai Zsuzsanna – Takács Szabolcs: Munkahelyek feltárásának leegyszerűsített modellje – korlátai és hatékonysága, illetve egy lehetséges alternatívája

 98  Koncz Katalin: Gyorselemzés: nők a Parlamentben – 2014

NAPLÓ 

105  Munkaerő-mobilitás Európában: mítosz és valóság. Andor László előadása a Corvinus Egyetemen (Nagy Katalin)

107  Bagó József: Chronica Laboris. Munkaidő-csökkentés – strukturális reformok – munkavállalás külföldön

 ***

110  English abstracts of peer-reviewed studies

111  Pénzügyi beszámoló a „Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítvány 2013. évi gazdálkodásáról