2004/5

2004/5
 
 
A 2004. májusi szám tartalommutatója
 
 
 
 
 
 
TISZTELT KOLLÉGÁK!
 
 
Európai munkajog és az EMMA
 
 
SÚLYPONT
 
 
Munkahely és család (Szatmári Szilvia)
 
 
TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK
 
 
Meditáció egyes bérezési elvekről (Dr. Pongrácz László)
 
Mit ér az MBA diploma? (Beszélgetés Dr. Matern Margittal)
 
Munkakörszobrászat (P and Bert)
 
Hogyan változtak a vezetők karrierváltási esélyei 2003-ban? (DBM)
 
Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás szerepe és működtetése a hazai munkaerőpiacon (Végh László)
 
A munkaügyek története hazánkban a II. világháború után (2.) (Dr. Rózsa József)
 
 
SZAKCIKKEK, TANULMÁNYOK
 
 
 
EURÓPAI TÁVLATOK
 
 
Dr. Magyar Éva: Jogharmonizáció immáron ,,bentről” szemlélve: a munkaidő szabályozásának lehetséges irányai (I. rész)
 
 
MUNKATUDOMÁNYI FIGYELŐ
 
 
Neumann László – Nacsa Beáta: A rugalmas alkalmazkodást elősegítő szerződéstípusok, különös tekintettel a Munka Törvénykönyve 2001. évi módosításának hatásaira (I. rész)
 
 
MUNKAPIAC
 
 
Az igazgatói értekezleten hangzott el... (Dr. Rózsa József)
 
Hogy érzed magad az EU-ban? (Dr. Rózsa József)
 
,,Munkát mielőbb” munkaerő-piaci projekt (Budai Zoltán)
 
Pályaorientációs hálózat az Észak-alföldi régióban (Lovas Ferencné)
 
Az információ jelentősége a pályadöntés meghozatalában (Dr. Feleky Pál)
 
Álláskeresést ösztönző juttatás bevezetésének tapasztalatai Csongrád megyében (Kondor Árpádné)
 
Kísérleti program a tartós munkanélküliség megelőzése érdekében (Dr. File Beáta)
 
A Munkapiac hírei
 
 
MUNKAJOG
 
 
A kollektív szerződéskötés szintjei (Cs. Sz. – H. A.)
 
Az üzemi tanács létesítésének alapkérdései(H. A.)
 
Dr. Miholics Tivadar: A munkavállaló és a munkáltató kötelezettségei a munkajogban (III. rész)
A munkavégzés(ek) helye (a munkahely)
 
 
TALLÓZÓ
 
 
Oktatás és mobilitás (M. A.)
 
OFA pályázati felhívás