Sztrájk 2.0

Részlet Berki Erzsébet: Sztrájk 2.0 című könyvének előszavából

Könyvem célja bemutatni és elemezni a munkaharc eszközeinek alkalmazását a rendszerváltás utáni Magyarországon. A könyv alapjául szolgáló kutatások az 1989 és 2014 között eltelt 26 évet ölelik át, de az elemzésben kitérek néhány olyan kérdésre is, amelyeket a gyakorlat 2014 után vetett fel.  A korábbi kutatásban elemzett akciók száma 281 volt, a kutatás mostani, második szakaszában az összegyűjtött akciók száma 593, így az akciók számszerűsíthető jellemzőinek bemutatásához használt adatbázis összesen 874 akciót tartalmaz.

A rendszerváltás óta a munkaharc eszközeiről, különösen a sztrájkokról értékes munkák sora született. A munkajog neves képviselői, szociológusok, politológusok, történészek írtak releváns munkákat a témáról. Kísérletet sem teszek arra, hogy ezek következtetéseit, tanulságait ebben a könyvben összefoglaljam, ugyanakkor állást foglalok azon kérdések egy részében, amelyekben vita folyt, vagy folyik, és amelyek a munkaharc gyakorlatára jelentős hatással vannak. A könyv első részében a munkaharc eszközeivel foglalkozom, majd bemutatom a kutatást magát. A következő fejezetek az akciók jellemzőit tárgyalják, ideértve a témához kapcsolódó joggyakorlat kérdéseit is. A záró részben összefoglalom azokat a kritikai észrevételeket, amelyek a kutatás során fogalmazódtak meg bennem.

A rendszerváltás óta eltelt negyedszázad fontos történelmi korszak, amely alapvetően változtatta meg a munkaügyi kapcsolatokat, és az előző rendszerhez képest új jelenségeket hozott a munkaharc területén. A nem túl távoli jövő számára ez a korszak jelenti a kiindulópontot; az alapozás ideje ez, amely a maga történelmi erejénél fogva erősen befolyásolja a jövő lehetséges változatait. Aki végigolvassa a könyvet, láthatja majd, hogy ez az alapozó munka mennyi kudarccal terhes – aligha könnyítettük meg az utánunk jövők dolgát. Ezért ezt a könyvet elsősorban annak ajánlom, aki a folytatás feladatát a magáénak tekinti – legyen módja szembenézni annak nagyságával –, és persze annak is, aki a ma útvesztőiben szeretne eligazodni.

 A könyv tartalomjegyzéke

A bevezető fejezet

Megrendelhető itt