Alternatív munkavégzési formák - távmunka

Magyarországon még nem általános, bár egyre inkább elterjedt, hogy egyes munkakörökben alternatív munkavégzésre, így távmunkára is nyílik mód. A 2009-es Legjobb Munkahely Felmérésben a résztvevő 150 vállalat 6%-a biztosítja ezt a lehetőséget minden munkavállalójának, míg 32%-uk teszi lehetővé az alternatív munkavégzés eme formáját a munkavállalók egy részének.
Lapszám: 
2010/4