VII. Lifelong Guidance Policy and Practice konferencia

2017. szeptember 27-28.-án került sor Tallinnban az észt elnökség alatt a Hetedik életpálya-tanácsadás szakpolitika és gyakorlat EU konferenciára. A konferencia végén hat témakörben kerültek megfogalmazásra ajánlások. 

  1. Egy holisztikus életpálya-támogató pályaorientációs szakpolitikához EU szintem működő munkacsoportot kellene felállítani, amely magába foglalja az oktatáspolitikát és a foglalkoztatatás-politikát.
  2. Az Ifjúsági Garancia megvalósítása előrehaladt az EU-ban és számos más hátrányos helyzetű csoportra célzott program is indul (pl. tartós munkanélküliek, validáció, új képzési pályák) fontos, hogy az egyes programokban valóban hatékony megvalósítást garantáló megoldásokat megosszák egymással a tagállamok és megvalósító szervezetek.
  3. A munkaerő-piaci információnyújtás nem egyes szervezetek belügye, hanem a tripartizmus rendszerén keresztül minden szereplőt be kell vonni. Elérhetővé és érthetővé téve minden EU polgárnak és vállalatnak, hogy milyen folyamatok játszódnak le az EU munkaerőpiacán és ezek hogyan érintik saját döntéseiket.
  4. Az Európai pályatanácsadó kompetencia profilt meg kell újítani, kiegészítve az IKT és a virtuális- digitális tér alkalmazásával a tanácsadási gyakorlatban.
  5. A tanácsadás hatékonysága, monitoringja és értékelése még mindig fekete lyuk az országok többségében és EU szinten egyaránt. Ki kell alakítani a pályatanácsadás hatékonyság mérésének alapmodelljét, amelyhez adatokat kell gyűjteni. Ez feladatot jelent a CEDEFOP új CareerNet hálózata számára is.
  6. A jó pályatanácsadási gyakorlatokat meg kellene osztani nemzeti, régiós és helyi szinten. Számos EU jó gyakorlat adatbázis jött létre, de hiányzik az élő szakmai párbeszéd a helyi szereplők és szakemberek között. 

 A kommuniké részletes szövege illetve a CEDEFOP angol nyelvű beszámolója itt olvasható.

Rovat: 
LLG Policy