A válság első éve, annak kezelése a foglalkoztatási mutatók tükrében

 A tanulmány a foglalkoztatási mutatókon keresztül kívánja bemutatni a válság 2009. év végéig terjedő szakaszát. Némi kitekintést nyújt az Európai Unió tagállamaiban kialakult helyzetre, természetesen Magyarországra fókuszálva a munkaerő-felmérések eredményein keresztül. Röviden áttekinti azt az eszközpalettát és programokat, melyek a vizsgált időszakban bevezetésre kerültek. Az összeállítás nem kívánja – és a különböző monitoring vizsgálatok hiányában nem is tudja – értékelni, hogy a válság kezelésére alkalmazott foglalkoztatáspolitikai eszközök mennyire tudták tompítani a válság foglalkoztatásra gyakorolt hatását, de a szerzők néhány előzetes következtetést megkísérelnek levonni.
 
Lapszám: 
2010/4