Új rovat az Opus et Educatio-ban: Munkaügyi Szemle

 

A Munkaügyi Szemle – mai meghatározása szerint: emberierőforrás-gazdálkodási folyóirat – első száma 1957-ben jelent meg. Azóta 2015-ig 59 évfolyam látott napvilágot. Tartalma, formája az idők során természetesen jelentősen változott, de abban kontinuitás volt, hogy a szakma művelői számára háttérinformációkat, elemzéseket szolgáltatott, és egyúttal teret adott tudományos igényű publikációk megjelenésének is.

A világháló rohamos térfoglalása gyökeres változásokat hozott – mások mellett – a tudományos szaksajtó világában is. Felértékelődött a szakirodalom korlátozás nélküli online hozzáférhetősége, amelyet csak stabil intézményi háttérrel rendelkező folyóiratok tudnak biztosítani. A Munkaügyi Szemle esetében erről nem beszélhetünk, ezért kétségessé vált kiadásának hosszú távú fenntarthatósága.

Az Opus et Educatio open access online periodika létrejötte kedvező lehetőséget kínált arra, hogy a munkatudomány területén született tanulmányok számára ezután is megfelelő megjelenési lehetőséget biztosítsunk. Így 2016-tól megszűnik a Munkaügyi Szemle, mint önálló folyóirat, és egyidejűleg az Opus et Educatio-ban létrejön egy azonos címet viselő rovat, amelyben a szélesen értelmezett emberierőforrás-gazdálkodás lektorált publikációi kapnak a korábbinál nagyobb nyilvánosságot. A most megszűnő folyóirat tanácsadó testülete ezután is segíti igényes, a szakma számára fontos publikációk megjelenését, a rovat szerkesztője a Munkaügyi Szemle korábbi főszerkesztője lesz.

A munka világa aktuális gyakorlati problémáira reflektáló rövidebb tanulmányok, elemzések és szakértői vélemények, a szakma újdonságaira, eseményeire vonatkozó figyelemfelhívások továbbra is a www.munkaugyiszemle.hu weboldalon jelennek meg. Itt érhető el a folyóirat 2000 és 2015 közötti számainak tartalomjegyzéke és a tematikus kereső szolgáltatás.

Az Opus et Educatio profilja ezzel a megoldással egy rokon tudományterülettel bővül. Remélhetőleg a fúzióban rejlő szinergiákat a jövőben a szerkesztés során sikerül majd maximálisan kihasználni, és a folyóiratot sokszínűbbé, szélesebb olvasóközönség számára hasznossá tenni.

 

Lapszám: 
2016/1