Új foglalkoztatási formák Európában, 2020

 

A hagyományos munkaviszonyon alapuló foglalkoztatás továbbra is meghatározó az EU-ban, de az európai munkaerőpiacokat növekvő mértékben jellemzik a foglalkoztatás változatos új formái. Az Eurofound 2020 végén közzétett tanulmánya szerint számos új foglalkoztatási innováció várhatóan tovább terjed a kettős átmenet, azaz a digitális korszak és a széndioxid-semleges gazdaság miatt, míg néhány atipikus foglalkoztatási forma közelebbi-távolabbi jövőjére a COVID-19 járvány is jelentős hatással lehet.

A hagyományos, tipikus – állandó, folyamatos, teljes munkaidős és a munkajog hatálya alá tartozó – foglalkoztatást nem egyszerűen az atipikus munkavégzés váltja fel, hanem a foglalkoztatás egyre változatosabbá válik, hangsúlyozza a jelentés. Az új megoldások kialakulásában legerőteljesebben a rugalmas munkaerőpiac iránti igény, illetőleg a munkaviszonyok szereplőinek új szükségletei, avagy új lehetőségei munkálnak.

Ezek az új foglalkoztatási formák a munkaadók és munkavállalók között új formális munkaviszonyokat vagy munkavégzési mintákat foglalnak magukban, s többnyire olyan jellemzőkre is kiterjednek, mint a munkavégzés helye, a munkaidő vagy az IKT használata. Az Eurofound által 2013 óta monitorozott innovatív foglalkoztatási formák: az IKT-alapú mobil munka, a platformmunka, az alkalmi foglalkoztatás, az utalványalapú munka, a munkakör megosztás, a portfólió munka, az ideiglenes, interim vezetés, a közös foglalkoztatás, valamint az együttműködésen alapuló önfoglalkoztatás. Míg 2013-ban a soroltak közül átlagosan három új formát azonosítottak az egyes tagállamokban, 2020-ra az előfordulásuk megduplázódott. Az új foglalkoztatási megoldások legtöbbjének alkalmazása összességében minimum a kétszeresére bővült az adott időszakban. Ezzel egy időben a változatosságuk is növekedett; míg 2013-ben a tagországok alig 20%-ában volt fellelhető hat vagy több új foglalkoztatási forma, addig 2020-ban már a tagállamok közel 80%-a mondhatta el ezt magáról.

A foglalkoztatási formák növekvő európai változatosságát egyelőre nem kíséri a szakpolitikai keretrendszer vagy a szilárd információs bázis fejlődése. A koncepcionális és pragmatikus előrelépést a tagállami tapasztalatok feltérképezése segítheti elő. Annál is inkább, mert a jelentés megállapítása szerint az új formák heterogenitása miatt ez idő szerint az általánosnál konkrétabb, specifikus megközelítésre van szükség. Ennek elősegítése érdekében a tanulmány megvizsgálja az egyes országok szakpolitikai kereteit, feltérképezi vizsgált új formák előfordulásának mértékét és terjedelmét, továbbá kiemeli az egyes formákhoz kapcsolódó főbb lehetőségeket, előnyöket és kockázatokat. A jelentés néhány szakpolitikai ajánlással zárul, figyelembe véve annak a munkának a jövőjét, amelyet elsősorban a digitális korszakra való áttérés és a szén-dioxid-semleges gazdaság, valamint a COVID-19 miatt alkalmazott új munkamódszerek formálnak.

 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20027en.pdf

 https://www.eurofound.europa.eu/hu/publications/report/2020/new-forms-of-employment-2020-update