Tardos Katalin: A megváltozott munkaképességű személyek munkahelyi integrációja

A tanulmány azt vizsgálja, hogy a magyarországi munkáltatók miképpen módosították szervezeti politikájukat a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását illetően a 2010 elején radikálisan megemelt rehabilitációs hozzájárulás mértékének hatására. A cikkből kiderül, hogy a szervezetek körében mennyire elterjedt az 5 százalékos kötelező foglalkoztatási szint teljesítése, valamint, hogy a munkáltatók milyen szervezeti innovációkat vezettek be az új szabályozást követően, mennyiben rendelkeznek a befogadó szervezeti kultúra ismérveivel, illetve milyen HR eszközökkel támogatják a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását.

Lapszám: 
2012/3